Velkommen til HBC

Åbning af Haderslev Bridgecenter: Mandag d. 17 januar.

Åbning af Haderslev Bridgecenter, uden mødepligt: Ønsker man ikke at spille, skal man kontakte sin spilleafdeling.
Det kan ikke undgås, at man til tider kommer til at spille med oversidder, hvis man ikke kan finde en substitut
Der er ingen restriktioner – bortset fra brug af mundbind og eller visir, når man går ind og ud af bridgelokalet og bevæger sig rundt, går på toilettet etc., gældende frem til og med den 20. januar 2022.

Mundbindet kan tages af, når man sidder ved bridgebordet. Vi er klar over, at den nuværende smittesituation giver anledning til bekymring hos nogle medlemmer. DBf anbefaler fortsat klubberne, at bede om coronapas hos deres medlemmer for at skabe trygge rammer og minimere risikoen for smittespredning.
PBV
Lars Rauh
formand

 

 Samtidig tiltrædes Myndighedernes krav til  mundbind eller visir som følger:

Indtil d. 17. januar er der krav om, at alle over 12 år bærer mundbind eller visir, når de opholder sig i lokaler, der ikke er omfattet af nedlukning. For bridgeklubber vil det sige, at alle skal have mundbind eller visir på ved ankomst og afgang, samt når de står op mv. Mundbind/visir må tages af, når man sidder ved bordene.

Se mere  vedr.  gældende råd og regler  : http://coronasmitte.dk/raad-og-regler

Handleplan for covid-19:

 1. En forudsætning for at komme i Bridgecenteret er, at man har et gyldigt coronapas.

 2. Er et medlem konstateret smittet med covid-19, skal vedkommende hurtigst mulig kontakte klubformanden, som         informerer formanden for bestyrelsen.

 3. Hold og deltagere vil efterfølgende blive informeret og blive bedt om at følge Sundhedsstyrelsens vejledning for           “nærkontakt og anden kontakt person”.

 4. Bestyrelsen forbeholder sig retten til at lukke klubber/ hele bridgecenteret, hvis smitten breder sig blandt klubbens       medlemmer.

  5. Bestyrelsen vil løbende revurdere handleplanen i forhold til smitteudviklingen.

Herudover indskærpes øget opmærksomhed på tidligere udsendte smitteforebyggende foranstaltninger, så som udluftning, hygiejne, afspritning af borde, brug af sprit efter hver runde m.m.

revideret 21.12.2021

Frokost Bridge
Der afholdes Frokost Bridge på følgende fredage
Fredag 28.01.2022
Fredag 25.02.2022
Fredag 01.04.2022
Der spilles bridge kl. 09:30, derefter spises der frokost Pris kr. 125,- Max antal 48 spillere
Tilmelding på hjemmesiden M:Bridge

 

 

     


 

Haderslev.bridgecenter@pc.dk

Bridgecenterets telefon:+4574528738

Nørregade 40, gården, 6100 Haderslev: se her

 

Visits


42
Unikke
Besøgende
Powered By Google Analytics

Sponsorer