Referat af bestyrelsesmøder

Referat af Bestyrelse møde 24.04.12

Haderslev 2012-04-24

Referat fra den første ordinære
generalforsamling den 24. april 2012 kl. 1900 i HBC lokaler.

 

 

Bilag:

 1. Bestyrelsens
  beretning.
 2. Budget
  for året 1.9.2011 – 31.8.2012.
 3. Budget
  for året 2012-2013.
 4. Vedtægter
  for Haderslev Bridgecenter af 24. april 2012.
 5. Indkaldelse
  til generalforsamling.

 

Uffe Pedersen bød velkommen og gik
derefter over til dagsordenen:

 

 1. Valg
  af dirigent og referent.
 • Erik M. Pedersen blev valgt som
  dirigent.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt
varslet og dermed lovlig.

 • Holger Baden Sørensen blev valgt som
  referent.
 • Der blev endvidere valgt 2
  stemmetællere: Gert Drachmann og Lars Rauh.

 

 1. Bestyrelsens
  beretning.
 • Formanden gennemgik bestyrelsens
  beretning, ikke ved oplæsning, men ved gennemgang af og vægt på væsentlige
  områder i beretningen, herunder det frivillige arbejde, der foretages i de
  mange forskellige arbejdsgrupper og afdelingsbestyrelser. Han sendte en særlig
  tak til vore sponsorer.

Se
bilag 1.

Ingen
spørgsmål eller bemærkninger. Beretningen taget til efterretning.

 

 1. Godkendelse
  af det reviderede regnskab.
 • Det nu nedlagte Bridgeråd har tidligere
  godkendt regnskabet for 2010-11.

 

 1. Fremlæggelse
  af budget og fastlæggelse af kontingent og spillebetaling.
 • Budget 1/9-11 til 31/8-12.
 1. i.
  Følgende
  ikke med i budget: Ekstra indtægt på 5000 fra turnering 21-22. april og
  muligheden for ekstra sponsorindtægt fra Elite Gaming. Se bilag 2.
 • Budget 2012-2013.
 1. i.
  Budgettet
  blev gennemgået, herunder stigningen i betalingen for sommerbridge til 50 kr. Se
  bilag 3.
 • Fastlæggelse af kontingent og
  spillebetaling
 1. i.
  Følgende
  blev foreslået:

Kontingent
(HBC & DBF): 400 kr.

Spillebetaling
(stolepenge): Der skal betales for minimum 30 spilledage pr. sæson. Eftermiddag
og aften 30 kr. pr. gang. Formiddag 25 kr. pr. gang.

Kontingent
og spillebetaling vedtaget.

 

 1. Indkomne
  forslag.
 • Der var ingen indkomne forslag til
  behandling ud over de af bestyrelsen i indkaldelsen anførte forslag.
 • Ad ændring af § 3 i vedtægterne.

Kjeld Thomsen redegjorde for baggrunden for
ændringsforslaget. Fravalg af mesterpointordningen er ikke lovligt i følge DBF
vedtægter.

Ændringsforslaget vedtaget.

 • Ad ændring af § 15 i vedtægterne.

Kjeld Thomsen redegjorde for baggrunden for
ændringsforslaget.

Forudsætningen for at modtage sponsorater fra Elite Gaming
A/S er at den foreslåede tekst optages i foreningens vedtægter.

Ændringsforslaget vedtaget med en mindre ændring af teksten
for at gøre denne mere mundret. Se bilag 4.

 

 1. Valg
  af formand i de år, hvor der er formandsvalg.

(Formanden er ikke på valg i 2012)

 

 1. Valg
  af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Birthe Rasmussen og Helene Kindberg blev genvalgt. Per
Feldskov blev nyvalg

Alle blev valgt uden modkandidater.

 

Den samlede bestyrelse består herefter af:

Uffe Pedersen, formand, Birthe Rasmussen, Per Feldskov, Else
Carstensen, Lars Rauh, Helene Kindberg og Holger Baden Sørensen

 • Valg
  af suppleanter

Følgende blev genvalgt uden modkandidater:

Finn Schou og Kirsten Lauridsen.

 

 1. Valg
  af revisor og revisorsuppleant.
 • Henning Friedrichsen blev genvalgt som
  revisor uden modkandidater.
 • Jørn Møller blev genvalgt som
  revisorsuppleant uden modkandidater.

 

 1. Valg
  af delegeret til distriktets generalforsamling.
 • Uffe Pedersen og Kjeld Thomsen blev
  valgt.

Der var mulighed for flere delegerede, men der var ikke
flere, der ønskede at blive valgt.

 

10. Eventuelt.

Der kom to forslag til overvejelse i
bestyrelsen:

 • Flytte
  generalforsamlingen til oktober eller
 • Ændre
  regnskabsperioden til 1. april – 31. marts.

Der
var en kort drøftelse af fordele og ulemper ved forslagene.

 

Herefter
afsluttede dirigenten den formelle del af generalforsamling, og Uffe Pedersen
og forsamlingen takkede dirigenten.

 

I
forlængelse af generalforsamlingen blev der orienteret om oprettelsen af et
turneringsudvalg og herunder en opfordring til alle klubbens medlemmer om at
indgå i udvalget.

Hensigten
med turneringsudvalget er, at det skal udvikle HBC turneringer samt stå for
planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse i samarbejde med
forretningsfører.

Der
afsluttedes med kaffe og blødt brød.

 

 

Haderslev
24. april 2012.

 

 

 

Erik M.
Pedersen
Holger Baden Sørensen

dirigent
referents

Haderslev 2012-04-24

Referat fra den første ordinære
generalforsamling den 24. april 2012 kl. 1900 i HBC lokaler.

 

 

Bilag:

 1. Bestyrelsens
  beretning.
 2. Budget
  for året 1.9.2011 – 31.8.2012.
 3. Budget
  for året 2012-2013.
 4. Vedtægter
  for Haderslev Bridgecenter af 24. april 2012.
 5. Indkaldelse
  til generalforsamling.

 

Uffe Pedersen bød velkommen og gik
derefter over til dagsordenen:

 

 1. Valg
  af dirigent og referent.
 • Erik M. Pedersen blev valgt som
  dirigent.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt
varslet og dermed lovlig.

 • Holger Baden Sørensen blev valgt som
  referent.
 • Der blev endvidere valgt 2
  stemmetællere: Gert Drachmann og Lars Rauh.

 

 1. Bestyrelsens
  beretning.
 • Formanden gennemgik bestyrelsens
  beretning, ikke ved oplæsning, men ved gennemgang af og vægt på væsentlige
  områder i beretningen, herunder det frivillige arbejde, der foretages i de
  mange forskellige arbejdsgrupper og afdelingsbestyrelser. Han sendte en særlig
  tak til vore sponsorer.

Se
bilag 1.

Ingen
spørgsmål eller bemærkninger. Beretningen taget til efterretning.

 

 1. Godkendelse
  af det reviderede regnskab.
 • Det nu nedlagte Bridgeråd har tidligere
  godkendt regnskabet for 2010-11.

 

 1. Fremlæggelse
  af budget og fastlæggelse af kontingent og spillebetaling.
 • Budget 1/9-11 til 31/8-12.
 1. i.
  Følgende
  ikke med i budget: Ekstra indtægt på 5000 fra turnering 21-22. april og
  muligheden for ekstra sponsorindtægt fra Elite Gaming. Se bilag 2.
 • Budget 2012-2013.
 1. i.
  Budgettet
  blev gennemgået, herunder stigningen i betalingen for sommerbridge til 50 kr. Se
  bilag 3.
 • Fastlæggelse af kontingent og
  spillebetaling
 1. i.
  Følgende
  blev foreslået:

Kontingent
(HBC & DBF): 400 kr.

Spillebetaling
(stolepenge): Der skal betales for minimum 30 spilledage pr. sæson. Eftermiddag
og aften 30 kr. pr. gang. Formiddag 25 kr. pr. gang.

Kontingent
og spillebetaling vedtaget.

 

 1. Indkomne
  forslag.
 • Der var ingen indkomne forslag til
  behandling ud over de af bestyrelsen i indkaldelsen anførte forslag.
 • Ad ændring af § 3 i vedtægterne.

Kjeld Thomsen redegjorde for baggrunden for
ændringsforslaget. Fravalg af mesterpointordningen er ikke lovligt i følge DBF
vedtægter.

Ændringsforslaget vedtaget.

 • Ad ændring af § 15 i vedtægterne.

Kjeld Thomsen redegjorde for baggrunden for
ændringsforslaget.

Forudsætningen for at modtage sponsorater fra Elite Gaming
A/S er at den foreslåede tekst optages i foreningens vedtægter.

Ændringsforslaget vedtaget med en mindre ændring af teksten
for at gøre denne mere mundret. Se bilag 4.

 

 1. Valg
  af formand i de år, hvor der er formandsvalg.

(Formanden er ikke på valg i 2012)

 

 1. Valg
  af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Birthe Rasmussen og Helene Kindberg blev genvalgt. Per
Feldskov blev nyvalg

Alle blev valgt uden modkandidater.

 

Den samlede bestyrelse består herefter af:

Uffe Pedersen, formand, Birthe Rasmussen, Per Feldskov, Else
Carstensen, Lars Rauh, Helene Kindberg og Holger Baden Sørensen

 • Valg
  af suppleanter

Følgende blev genvalgt uden modkandidater:

Finn Schou og Kirsten Lauridsen.

 

 1. Valg
  af revisor og revisorsuppleant.
 • Henning Friedrichsen blev genvalgt som
  revisor uden modkandidater.
 • Jørn Møller blev genvalgt som
  revisorsuppleant uden modkandidater.

 

 1. Valg
  af delegeret til distriktets generalforsamling.
 • Uffe Pedersen og Kjeld Thomsen blev
  valgt.

Der var mulighed for flere delegerede, men der var ikke
flere, der ønskede at blive valgt.

 

10. Eventuelt.

Der kom to forslag til overvejelse i
bestyrelsen:

 • Flytte
  generalforsamlingen til oktober eller
 • Ændre
  regnskabsperioden til 1. april – 31. marts.

Der
var en kort drøftelse af fordele og ulemper ved forslagene.

 

Herefter
afsluttede dirigenten den formelle del af generalforsamling, og Uffe Pedersen
og forsamlingen takkede dirigenten.

 

I
forlængelse af generalforsamlingen blev der orienteret om oprettelsen af et
turneringsudvalg og herunder en opfordring til alle klubbens medlemmer om at
indgå i udvalget.

Hensigten
med turneringsudvalget er, at det skal udvikle HBC turneringer samt stå for
planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse i samarbejde med
forretningsfører.

Der
afsluttedes med kaffe og blødt brød.

 

 

Haderslev
24. april 2012.

 

 

 

Erik M.
Pedersen
Holger Baden Sørensen

dirigent
referent

Haderslev 2012-04-24

Referat fra den første ordinære
generalforsamling den 24. april 2012 kl. 1900 i HBC lokaler.

 

 

Bilag:

 1. Bestyrelsens
  beretning.
 2. Budget
  for året 1.9.2011 – 31.8.2012.
 3. Budget
  for året 2012-2013.
 4. Vedtægter
  for Haderslev Bridgecenter af 24. april 2012.
 5. Indkaldelse
  til generalforsamling.

 

Uffe Pedersen bød velkommen og gik
derefter over til dagsordenen:

 

 1. Valg
  af dirigent og referent.
 • Erik M. Pedersen blev valgt som
  dirigent.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt
varslet og dermed lovlig.

 • Holger Baden Sørensen blev valgt som
  referent.
 • Der blev endvidere valgt 2
  stemmetællere: Gert Drachmann og Lars Rauh.

 

 1. Bestyrelsens
  beretning.
 • Formanden gennemgik bestyrelsens
  beretning, ikke ved oplæsning, men ved gennemgang af og vægt på væsentlige
  områder i beretningen, herunder det frivillige arbejde, der foretages i de
  mange forskellige arbejdsgrupper og afdelingsbestyrelser. Han sendte en særlig
  tak til vore sponsorer.

Se
bilag 1.

Ingen
spørgsmål eller bemærkninger. Beretningen taget til efterretning.

 

 1. Godkendelse
  af det reviderede regnskab.
 • Det nu nedlagte Bridgeråd har tidligere
  godkendt regnskabet for 2010-11.

 

 1. Fremlæggelse
  af budget og fastlæggelse af kontingent og spillebetaling.
 • Budget 1/9-11 til 31/8-12.
 1. i.
  Følgende
  ikke med i budget: Ekstra indtægt på 5000 fra turnering 21-22. april og
  muligheden for ekstra sponsorindtægt fra Elite Gaming. Se bilag 2.
 • Budget 2012-2013.
 1. i.
  Budgettet
  blev gennemgået, herunder stigningen i betalingen for sommerbridge til 50 kr. Se
  bilag 3.
 • Fastlæggelse af kontingent og
  spillebetaling
 1. i.
  Følgende
  blev foreslået:

Kontingent
(HBC & DBF): 400 kr.

Spillebetaling
(stolepenge): Der skal betales for minimum 30 spilledage pr. sæson. Eftermiddag
og aften 30 kr. pr. gang. Formiddag 25 kr. pr. gang.

Kontingent
og spillebetaling vedtaget.

 

 1. Indkomne
  forslag.
 • Der var ingen indkomne forslag til
  behandling ud over de af bestyrelsen i indkaldelsen anførte forslag.
 • Ad ændring af § 3 i vedtægterne.

Kjeld Thomsen redegjorde for baggrunden for
ændringsforslaget. Fravalg af mesterpointordningen er ikke lovligt i følge DBF
vedtægter.

Ændringsforslaget vedtaget.

 • Ad ændring af § 15 i vedtægterne.

Kjeld Thomsen redegjorde for baggrunden for
ændringsforslaget.

Forudsætningen for at modtage sponsorater fra Elite Gaming
A/S er at den foreslåede tekst optages i foreningens vedtægter.

Ændringsforslaget vedtaget med en mindre ændring af teksten
for at gøre denne mere mundret. Se bilag 4.

 

 1. Valg
  af formand i de år, hvor der er formandsvalg.

(Formanden er ikke på valg i 2012)

 

 1. Valg
  af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Birthe Rasmussen og Helene Kindberg blev genvalgt. Per
Feldskov blev nyvalg

Alle blev valgt uden modkandidater.

 

Den samlede bestyrelse består herefter af:

Uffe Pedersen, formand, Birthe Rasmussen, Per Feldskov, Else
Carstensen, Lars Rauh, Helene Kindberg og Holger Baden Sørensen

 • Valg
  af suppleanter

Følgende blev genvalgt uden modkandidater:

Finn Schou og Kirsten Lauridsen.

 

 1. Valg
  af revisor og revisorsuppleant.
 • Henning Friedrichsen blev genvalgt som
  revisor uden modkandidater.
 • Jørn Møller blev genvalgt som
  revisorsuppleant uden modkandidater.

 

 1. Valg
  af delegeret til distriktets generalforsamling.
 • Uffe Pedersen og Kjeld Thomsen blev
  valgt.

Der var mulighed for flere delegerede, men der var ikke
flere, der ønskede at blive valgt.

 

10. Eventuelt.

Der kom to forslag til overvejelse i
bestyrelsen:

 • Flytte
  generalforsamlingen til oktober eller
 • Ændre
  regnskabsperioden til 1. april – 31. marts.

Der
var en kort drøftelse af fordele og ulemper ved forslagene.

 

Herefter
afsluttede dirigenten den formelle del af generalforsamling, og Uffe Pedersen
og forsamlingen takkede dirigenten.

 

I
forlængelse af generalforsamlingen blev der orienteret om oprettelsen af et
turneringsudvalg og herunder en opfordring til alle klubbens medlemmer om at
indgå i udvalget.

Hensigten
med turneringsudvalget er, at det skal udvikle HBC turneringer samt stå for
planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse i samarbejde med
forretningsfører.

Der
afsluttedes med kaffe og blødt brød.

 

 

Haderslev
24. april 2012.

 

 

 

Erik M.
Pedersen
Holger Baden Sørensen

dirigent
referent

Haderslev 2012-04-24

Referat fra den første ordinære
generalforsamling den 24. april 2012 kl. 1900 i HBC lokaler.

 

 

Bilag:

 1. Bestyrelsens
  beretning.
 2. Budget
  for året 1.9.2011 – 31.8.2012.
 3. Budget
  for året 2012-2013.
 4. Vedtægter
  for Haderslev Bridgecenter af 24. april 2012.
 5. Indkaldelse
  til generalforsamling.

 

Uffe Pedersen bød velkommen og gik
derefter over til dagsordenen:

 

 1. Valg
  af dirigent og referent.
 • Erik M. Pedersen blev valgt som
  dirigent.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt
varslet og dermed lovlig.

 • Holger Baden Sørensen blev valgt som
  referent.
 • Der blev endvidere valgt 2
  stemmetællere: Gert Drachmann og Lars Rauh.

 

 1. Bestyrelsens
  beretning.
 • Formanden gennemgik bestyrelsens
  beretning, ikke ved oplæsning, men ved gennemgang af og vægt på væsentlige
  områder i beretningen, herunder det frivillige arbejde, der foretages i de
  mange forskellige arbejdsgrupper og afdelingsbestyrelser. Han sendte en særlig
  tak til vore sponsorer.

Se
bilag 1.

Ingen
spørgsmål eller bemærkninger. Beretningen taget til efterretning.

 

 1. Godkendelse
  af det reviderede regnskab.
 • Det nu nedlagte Bridgeråd har tidligere
  godkendt regnskabet for 2010-11.

 

 1. Fremlæggelse
  af budget og fastlæggelse af kontingent og spillebetaling.
 • Budget 1/9-11 til 31/8-12.
 1. i.
  Følgende
  ikke med i budget: Ekstra indtægt på 5000 fra turnering 21-22. april og
  muligheden for ekstra sponsorindtægt fra Elite Gaming. Se bilag 2.
 • Budget 2012-2013.
 1. i.
  Budgettet
  blev gennemgået, herunder stigningen i betalingen for sommerbridge til 50 kr. Se
  bilag 3.
 • Fastlæggelse af kontingent og
  spillebetaling
 1. i.
  Følgende
  blev foreslået:

Kontingent
(HBC & DBF): 400 kr.

Spillebetaling
(stolepenge): Der skal betales for minimum 30 spilledage pr. sæson. Eftermiddag
og aften 30 kr. pr. gang. Formiddag 25 kr. pr. gang.

Kontingent
og spillebetaling vedtaget.

 

 1. Indkomne
  forslag.
 • Der var ingen indkomne forslag til
  behandling ud over de af bestyrelsen i indkaldelsen anførte forslag.
 • Ad ændring af § 3 i vedtægterne.

Kjeld Thomsen redegjorde for baggrunden for
ændringsforslaget. Fravalg af mesterpointordningen er ikke lovligt i følge DBF
vedtægter.

Ændringsforslaget vedtaget.

 • Ad ændring af § 15 i vedtægterne.

Kjeld Thomsen redegjorde for baggrunden for
ændringsforslaget.

Forudsætningen for at modtage sponsorater fra Elite Gaming
A/S er at den foreslåede tekst optages i foreningens vedtægter.

Ændringsforslaget vedtaget med en mindre ændring af teksten
for at gøre denne mere mundret. Se bilag 4.

 

 1. Valg
  af formand i de år, hvor der er formandsvalg.

(Formanden er ikke på valg i 2012)

 

 1. Valg
  af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Birthe Rasmussen og Helene Kindberg blev genvalgt. Per
Feldskov blev nyvalg

Alle blev valgt uden modkandidater.

 

Den samlede bestyrelse består herefter af:

Uffe Pedersen, formand, Birthe Rasmussen, Per Feldskov, Else
Carstensen, Lars Rauh, Helene Kindberg og Holger Baden Sørensen

 • Valg
  af suppleanter

Følgende blev genvalgt uden modkandidater:

Finn Schou og Kirsten Lauridsen.

 

 1. Valg
  af revisor og revisorsuppleant.
 • Henning Friedrichsen blev genvalgt som
  revisor uden modkandidater.
 • Jørn Møller blev genvalgt som
  revisorsuppleant uden modkandidater.

 

 1. Valg
  af delegeret til distriktets generalforsamling.
 • Uffe Pedersen og Kjeld Thomsen blev
  valgt.

Der var mulighed for flere delegerede, men der var ikke
flere, der ønskede at blive valgt.

 

10. Eventuelt.

Der kom to forslag til overvejelse i
bestyrelsen:

 • Flytte
  generalforsamlingen til oktober eller
 • Ændre
  regnskabsperioden til 1. april – 31. marts.

Der
var en kort drøftelse af fordele og ulemper ved forslagene.

 

Herefter
afsluttede dirigenten den formelle del af generalforsamling, og Uffe Pedersen
og forsamlingen takkede dirigenten.

 

I
forlængelse af generalforsamlingen blev der orienteret om oprettelsen af et
turneringsudvalg og herunder en opfordring til alle klubbens medlemmer om at
indgå i udvalget.

Hensigten
med turneringsudvalget er, at det skal udvikle HBC turneringer samt stå for
planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse i samarbejde med
forretningsfører.

Der
afsluttedes med kaffe og blødt brød.

 

 

Haderslev
24. april 2012.

 

 

 

Erik M.
Pedersen
Holger Baden Sørensen

dirigent
referent

Haderslev 2012-04-24

Referat fra den første ordinære
generalforsamling den 24. april 2012 kl. 1900 i HBC lokaler.

 

 

Bilag:

 1. Bestyrelsens
  beretning.
 2. Budget
  for året 1.9.2011 – 31.8.2012.
 3. Budget
  for året 2012-2013.
 4. Vedtægter
  for Haderslev Bridgecenter af 24. april 2012.
 5. Indkaldelse
  til generalforsamling.

 

Uffe Pedersen bød velkommen og gik
derefter over til dagsordenen:

 

 1. Valg
  af dirigent og referent.
 • Erik M. Pedersen blev valgt som
  dirigent.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt
varslet og dermed lovlig.

 • Holger Baden Sørensen blev valgt som
  referent.
 • Der blev endvidere valgt 2
  stemmetællere: Gert Drachmann og Lars Rauh.

 

 1. Bestyrelsens
  beretning.
 • Formanden gennemgik bestyrelsens
  beretning, ikke ved oplæsning, men ved gennemgang af og vægt på væsentlige
  områder i beretningen, herunder det frivillige arbejde, der foretages i de
  mange forskellige arbejdsgrupper og afdelingsbestyrelser. Han sendte en særlig
  tak til vore sponsorer.

Se
bilag 1.

Ingen
spørgsmål eller bemærkninger. Beretningen taget til efterretning.

 

 1. Godkendelse
  af det reviderede regnskab.
 • Det nu nedlagte Bridgeråd har tidligere
  godkendt regnskabet for 2010-11.

 

 1. Fremlæggelse
  af budget og fastlæggelse af kontingent og spillebetaling.
 • Budget 1/9-11 til 31/8-12.
 1. i.
  Følgende
  ikke med i budget: Ekstra indtægt på 5000 fra turnering 21-22. april og
  muligheden for ekstra sponsorindtægt fra Elite Gaming. Se bilag 2.
 • Budget 2012-2013.
 1. i.
  Budgettet
  blev gennemgået, herunder stigningen i betalingen for sommerbridge til 50 kr. Se
  bilag 3.
 • Fastlæggelse af kontingent og
  spillebetaling
 1. i.
  Følgende
  blev foreslået:

Kontingent
(HBC & DBF): 400 kr.

Spillebetaling
(stolepenge): Der skal betales for minimum 30 spilledage pr. sæson. Eftermiddag
og aften 30 kr. pr. gang. Formiddag 25 kr. pr. gang.

Kontingent
og spillebetaling vedtaget.

 

 1. Indkomne
  forslag.
 • Der var ingen indkomne forslag til
  behandling ud over de af bestyrelsen i indkaldelsen anførte forslag.
 • Ad ændring af § 3 i vedtægterne.

Kjeld Thomsen redegjorde for baggrunden for
ændringsforslaget. Fravalg af mesterpointordningen er ikke lovligt i følge DBF
vedtægter.

Ændringsforslaget vedtaget.

 • Ad ændring af § 15 i vedtægterne.

Kjeld Thomsen redegjorde for baggrunden for
ændringsforslaget.

Forudsætningen for at modtage sponsorater fra Elite Gaming
A/S er at den foreslåede tekst optages i foreningens vedtægter.

Ændringsforslaget vedtaget med en mindre ændring af teksten
for at gøre denne mere mundret. Se bilag 4.

 

 1. Valg
  af formand i de år, hvor der er formandsvalg.

(Formanden er ikke på valg i 2012)

 

 1. Valg
  af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Birthe Rasmussen og Helene Kindberg blev genvalgt. Per
Feldskov blev nyvalg

Alle blev valgt uden modkandidater.

 

Den samlede bestyrelse består herefter af:

Uffe Pedersen, formand, Birthe Rasmussen, Per Feldskov, Else
Carstensen, Lars Rauh, Helene Kindberg og Holger Baden Sørensen

 • Valg
  af suppleanter

Følgende blev genvalgt uden modkandidater:

Finn Schou og Kirsten Lauridsen.

 

 1. Valg
  af revisor og revisorsuppleant.
 • Henning Friedrichsen blev genvalgt som
  revisor uden modkandidater.
 • Jørn Møller blev genvalgt som
  revisorsuppleant uden modkandidater.

 

 1. Valg
  af delegeret til distriktets generalforsamling.
 • Uffe Pedersen og Kjeld Thomsen blev
  valgt.

Der var mulighed for flere delegerede, men der var ikke
flere, der ønskede at blive valgt.

 

10. Eventuelt.

Der kom to forslag til overvejelse i
bestyrelsen:

 • Flytte
  generalforsamlingen til oktober eller
 • Ændre
  regnskabsperioden til 1. april – 31. marts.

Der
var en kort drøftelse af fordele og ulemper ved forslagene.

 

Herefter
afsluttede dirigenten den formelle del af generalforsamling, og Uffe Pedersen
og forsamlingen takkede dirigenten.

 

I
forlængelse af generalforsamlingen blev der orienteret om oprettelsen af et
turneringsudvalg og herunder en opfordring til alle klubbens medlemmer om at
indgå i udvalget.

Hensigten
med turneringsudvalget er, at det skal udvikle HBC turneringer samt stå for
planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse i samarbejde med
forretningsfører.

Der
afsluttedes med kaffe og blødt brød.

 

 

Haderslev
24. april 2012.

 

 

 

Erik M.
Pedersen
Holger Baden Sørensen

dirigent
referent

Nyheder mv.

Sponsorer