Referat af bestyrelsesmøder

Referat af Bestyrelses møde 24.08.12

Referat af møde 10: Fredag 24. august
kl. 1400 i HBC (mødelokalet).

Bilag:

1. Oplæg mål og
prioriteringer for sæsonen

 

Dagsorden

 

Formalia:

 1. Fremmøderegistrering – Uffe, Else, Lars, Helene,
  Per, Birthe. Afbud Holger
 2. Godkendelse af referat – godkendt
 3. Godkendelse af dagsorden –ændret, så vi starter
  med punkt 6. Gæst Birthe Riis.

 

Orientering: Nyt siden sidste møde

 1. Orientering
  ved formanden
  . Velkomst til vor
  nye kasserer: Per Feldskov.

Formanden
spurgte til medlemstilgang/afgang.

Skal
vi have en reduceret spillerbetaling for juniorer? Uffe laver oplæg til næste
møde.

Samarbejde
med de øvrige Østkystbridgeklubber er godt i gang. Der er aftalt
elitesamarbejde, som skal stimulere flere til at spille bridge på et højere
niveau.

4
par fra henholdsvis Kolding, Haderslev, Aabenraa og Sønderborg mødes til
undervisning/turnering (Kjeld).

Velkomst i de enkelte spilleafdelinger til den nye sæson? Ja.
Opgaven fordeles.

Bestyrelsesmedlemmer
byder velkommen i egne klubber.

Desuden:

Morgenfryd:
Lars.

Sohlklubben ma. eft.Uffe

Hjerte
Dame ti.eft. Lars

Spar
Dame ons. eft. Uffe

Fælles intropunkter:


Rekruttering til
undervisning/ spilleafdelingerne


Hjælp til at
finde sponsorer -. Besked til Else Carstensen


Husk at støtte
vore sponsorer. Nævn når du handler, at
du kommer, fordi de sponsorerer Haderslev Bridgecenter.


Der betales for
hele året Betaling over netbank eller vederlagsfrit i Kreditbanken.


Kaffeforbruget
bør nedsættes. Lav færre kander kaffe, så vi undgår spild.


Ønsk alle en god
spillesæson.

 

 1. Orientering ved bestyrelsens medlemmer samt
  forretningsfører
  • Næstformand: Birthe vil forsøge at samle op på billeder og artikler, som
   er skrevet i forbindelse med vort nye Bridgecenter. Drop in. Er det en
   ide at tilbyde nye urutinerede spillere at spille i en række for sig f.
   eks 1 gang om måneden? Indgår i Kjelds overvejelser om Drop in til næste
   år.
  • Kasserer: Per F. orienterede. Vi lander på et
   tilfredsstillende resultat. Endeligt regnskab bliver forelagt på okt.
   mødet.
  • NB: Kreditbanken er vores nye bank.
  • Sponsorleder: Else kunne meddele om både afgang og tilgang.
   18 sponsorer nu. 3 nye er undervejs. Lars: Ide: Arrangere en
   sponsorturnering for ikke bridgespillere og fremvise vore lokaler. Else
   og Kjeld arbejder videre med ideen.
  • IT-leder: Lars. Hjemmesiden er under stadig udvikling. Lars
   og Kjeld har tilbudt hjælp til turneringsopsætning.
  • Medlemsadministrator. Ikke alle
   spilleafdelinger har indsendt oversigt over medlemmer i den kommende
   sæson. Haster, da den nye sæson står for døren!
  • Sekretær afbud (Birthe er substitut)
  • NB!
   Problem
   : En del klubber
   mangler medlemmer – og hvad så?
  • For at præcisere reglerne:
  • En afdeling må gerne spille med oversidderpar.
   Det koster ikke noget. ,
  • Hvis der indkaldes substitutter, skal
   afdelingen afregne 30 kr. pr. substitut pr. spillegang.
  • Forretningsfører
   .
   Bilag udleveret. Kjeld
   gennemgik de enkelte punkter.
  • a. Priser på øl og vand stiger med 20 % pr. 1.
   september
  • b. Kaffeforbruget bør nedsættes!
  • c. Der skal snarest indberettes til
   kortlægningsgruppen om kommende sæsons ønsker for kortlægning.
  • d. Drop in er en god succes. Skal det udvides?
  • e. Turneringer under klub/distrikt/kreds det
   kommende år
  • – – 3. -4. november Jysk-Fynsk kval. Deltagelse
   10 hold. Der skal laves frokost til 2 dage.
  • Tu-leder: Kjeld
  • Mad og kortbytning. 3 pers. Per F. +
  • – – Der afholdes indl. runde i seniorpar den 6.
   januar
  • – – Der afholdes sponsorturnering søndag den
   17. marts
  • – – Andre turneringer er ikke planlagt, men et
   tu-udvalg er på trapperne. Pkt.6

NB!
Ønsker til kortlægning mailes/ringes straks til Bridgecenteret, da gruppen allerede går i
gang i næste uge. Kjeld formidler til gruppen.

 1. Orientering fra udvalg
  • Turneringsudvalget – Birthe Riis inviteret til dette punkt.

Turnerings/arrangementsudvalget
er ikke etableret, men det er tænkt som et mikrovisionsudvalg, der står for
nyudvikling..

Kjeld
søger at finde 2 medlemmer mere. Formålet er at få gode ideer til andre
arrangementer i Bridgecenteret for såvel egne som andre medlemmer.

Kjeld indkalder til første møde og er tovholder
indtil udvalget er selvkørende.

Kjeld
er behjælpelig med turneringer, men efterhånden skal andre kunne hjælpe til –
erfaring/uddannelse!

 

Beslutningspunkter:

 1. Ventilation.
  • Drøftelse på baggrund af Rambøl rapport.
  • Kjeld orienterede. Det har været vigtigt at
   pointere, at anlægget skulle være støjfrit og ikke give anledning til
   træk. Prisen synes høj. Der er ikke forhandlet, hvor stor en del, der vil
   blive lagt på huslejen.
  • Per F. undersøger Golfklubbens ventilation. System og
   pris.

 

 1. Prioriteringer og mål for sæsonen.

De
enkelte punkter er dækket ind under de øvrige dagsordenpunkter.

 

Eventuelt

 

Næste møde

Fredag den 5. oktober 2012. kl. 12.00

Punkter til dagsordenen:

Drop in – evt. udvidelse med
torsdag eftermiddag.

Nedsat betaling for
juniorer.

Ventilation

Referat af møde 10: Fredag 24. august
kl. 1400 i HBC (mødelokalet).

Bilag:

1. Oplæg mål og
prioriteringer for sæsonen

 

Dagsorden

 

Formalia:

 1. Fremmøderegistrering – Uffe, Else, Lars, Helene,
  Per, Birthe. Afbud Holger
 2. Godkendelse af referat – godkendt
 3. Godkendelse af dagsorden –ændret, så vi starter
  med punkt 6. Gæst Birthe Riis.

 

Orientering: Nyt siden sidste møde

 1. Orientering
  ved formanden
  . Velkomst til vor
  nye kasserer: Per Feldskov.

Formanden
spurgte til medlemstilgang/afgang.

Skal
vi have en reduceret spillerbetaling for juniorer? Uffe laver oplæg til næste
møde.

Samarbejde
med de øvrige Østkystbridgeklubber er godt i gang. Der er aftalt
elitesamarbejde, som skal stimulere flere til at spille bridge på et højere
niveau.

4
par fra henholdsvis Kolding, Haderslev, Aabenraa og Sønderborg mødes til
undervisning/turnering (Kjeld).

Velkomst i de enkelte spilleafdelinger til den nye sæson? Ja.
Opgaven fordeles.

Bestyrelsesmedlemmer
byder velkommen i egne klubber.

Desuden:

Morgenfryd:
Lars.

Sohlklubben ma. eft.Uffe

Hjerte
Dame ti.eft. Lars

Spar
Dame ons. eft. Uffe

Fælles intropunkter:


Rekruttering til
undervisning/ spilleafdelingerne


Hjælp til at
finde sponsorer -. Besked til Else Carstensen


Husk at støtte
vore sponsorer. Nævn når du handler, at
du kommer, fordi de sponsorerer Haderslev Bridgecenter.


Der betales for
hele året Betaling over netbank eller vederlagsfrit i Kreditbanken.


Kaffeforbruget
bør nedsættes. Lav færre kander kaffe, så vi undgår spild.


Ønsk alle en god
spillesæson.

 

 1. Orientering ved bestyrelsens medlemmer samt
  forretningsfører
  • Næstformand: Birthe vil forsøge at samle op på billeder og artikler, som
   er skrevet i forbindelse med vort nye Bridgecenter. Drop in. Er det en
   ide at tilbyde nye urutinerede spillere at spille i en række for sig f.
   eks 1 gang om måneden? Indgår i Kjelds overvejelser om Drop in til næste
   år.
  • Kasserer: Per F. orienterede. Vi lander på et
   tilfredsstillende resultat. Endeligt regnskab bliver forelagt på okt.
   mødet.
  • NB: Kreditbanken er vores nye bank.
  • Sponsorleder: Else kunne meddele om både afgang og tilgang.
   18 sponsorer nu. 3 nye er undervejs. Lars: Ide: Arrangere en
   sponsorturnering for ikke bridgespillere og fremvise vore lokaler. Else
   og Kjeld arbejder videre med ideen.
  • IT-leder: Lars. Hjemmesiden er under stadig udvikling. Lars
   og Kjeld har tilbudt hjælp til turneringsopsætning.
  • Medlemsadministrator. Ikke alle
   spilleafdelinger har indsendt oversigt over medlemmer i den kommende
   sæson. Haster, da den nye sæson står for døren!
  • Sekretær afbud (Birthe er substitut)
  • NB!
   Problem
   : En del klubber
   mangler medlemmer – og hvad så?
  • For at præcisere reglerne:
  • En afdeling må gerne spille med oversidderpar.
   Det koster ikke noget. ,
  • Hvis der indkaldes substitutter, skal
   afdelingen afregne 30 kr. pr. substitut pr. spillegang.
  • Forretningsfører
   .
   Bilag udleveret. Kjeld
   gennemgik de enkelte punkter.
  • a. Priser på øl og vand stiger med 20 % pr. 1.
   september
  • b. Kaffeforbruget bør nedsættes!
  • c. Der skal snarest indberettes til
   kortlægningsgruppen om kommende sæsons ønsker for kortlægning.
  • d. Drop in er en god succes. Skal det udvides?
  • e. Turneringer under klub/distrikt/kreds det
   kommende år
  • – – 3. -4. november Jysk-Fynsk kval. Deltagelse
   10 hold. Der skal laves frokost til 2 dage.
  • Tu-leder: Kjeld
  • Mad og kortbytning. 3 pers. Per F. +
  • – – Der afholdes indl. runde i seniorpar den 6.
   januar
  • – – Der afholdes sponsorturnering søndag den
   17. marts
  • – – Andre turneringer er ikke planlagt, men et
   tu-udvalg er på trapperne. Pkt.6

NB!
Ønsker til kortlægning mailes/ringes straks til Bridgecenteret, da gruppen allerede går i
gang i næste uge. Kjeld formidler til gruppen.

 1. Orientering fra udvalg
  • Turneringsudvalget – Birthe Riis inviteret til dette punkt.

Turnerings/arrangementsudvalget
er ikke etableret, men det er tænkt som et mikrovisionsudvalg, der står for
nyudvikling..

Kjeld
søger at finde 2 medlemmer mere. Formålet er at få gode ideer til andre
arrangementer i Bridgecenteret for såvel egne som andre medlemmer.

Kjeld indkalder til første møde og er tovholder
indtil udvalget er selvkørende.

Kjeld
er behjælpelig med turneringer, men efterhånden skal andre kunne hjælpe til –
erfaring/uddannelse!

 

Beslutningspunkter:

 1. Ventilation.
  • Drøftelse på baggrund af Rambøl rapport.
  • Kjeld orienterede. Det har været vigtigt at
   pointere, at anlægget skulle være støjfrit og ikke give anledning til
   træk. Prisen synes høj. Der er ikke forhandlet, hvor stor en del, der vil
   blive lagt på huslejen.
  • Per F. undersøger Golfklubbens ventilation. System og
   pris.

 

 1. Prioriteringer og mål for sæsonen.

De
enkelte punkter er dækket ind under de øvrige dagsordenpunkter.

 

Eventuelt

 

Næste møde

Fredag den 5. oktober 2012. kl. 12.00

Punkter til dagsordenen:

Drop in – evt. udvidelse med
torsdag eftermiddag.

Nedsat betaling for
juniorer.

Ventilation

Referat af møde 10: Fredag 24. august
kl. 1400 i HBC (mødelokalet).

Bilag:

1. Oplæg mål og
prioriteringer for sæsonen

 

Dagsorden

 

Formalia:

 1. Fremmøderegistrering – Uffe, Else, Lars, Helene,
  Per, Birthe. Afbud Holger
 2. Godkendelse af referat – godkendt
 3. Godkendelse af dagsorden –ændret, så vi starter
  med punkt 6. Gæst Birthe Riis.

 

Orientering: Nyt siden sidste møde

 1. Orientering
  ved formanden
  . Velkomst til vor
  nye kasserer: Per Feldskov.

Formanden
spurgte til medlemstilgang/afgang.

Skal
vi have en reduceret spillerbetaling for juniorer? Uffe laver oplæg til næste
møde.

Samarbejde
med de øvrige Østkystbridgeklubber er godt i gang. Der er aftalt
elitesamarbejde, som skal stimulere flere til at spille bridge på et højere
niveau.

4
par fra henholdsvis Kolding, Haderslev, Aabenraa og Sønderborg mødes til
undervisning/turnering (Kjeld).

Velkomst i de enkelte spilleafdelinger til den nye sæson? Ja.
Opgaven fordeles.

Bestyrelsesmedlemmer
byder velkommen i egne klubber.

Desuden:

Morgenfryd:
Lars.

Sohlklubben ma. eft.Uffe

Hjerte
Dame ti.eft. Lars

Spar
Dame ons. eft. Uffe

Fælles intropunkter:


Rekruttering til
undervisning/ spilleafdelingerne


Hjælp til at
finde sponsorer -. Besked til Else Carstensen


Husk at støtte
vore sponsorer. Nævn når du handler, at
du kommer, fordi de sponsorerer Haderslev Bridgecenter.


Der betales for
hele året Betaling over netbank eller vederlagsfrit i Kreditbanken.


Kaffeforbruget
bør nedsættes. Lav færre kander kaffe, så vi undgår spild.


Ønsk alle en god
spillesæson.

 

 1. Orientering ved bestyrelsens medlemmer samt
  forretningsfører
  • Næstformand: Birthe vil forsøge at samle op på billeder og artikler, som
   er skrevet i forbindelse med vort nye Bridgecenter. Drop in. Er det en
   ide at tilbyde nye urutinerede spillere at spille i en række for sig f.
   eks 1 gang om måneden? Indgår i Kjelds overvejelser om Drop in til næste
   år.
  • Kasserer: Per F. orienterede. Vi lander på et
   tilfredsstillende resultat. Endeligt regnskab bliver forelagt på okt.
   mødet.
  • NB: Kreditbanken er vores nye bank.
  • Sponsorleder: Else kunne meddele om både afgang og tilgang.
   18 sponsorer nu. 3 nye er undervejs. Lars: Ide: Arrangere en
   sponsorturnering for ikke bridgespillere og fremvise vore lokaler. Else
   og Kjeld arbejder videre med ideen.
  • IT-leder: Lars. Hjemmesiden er under stadig udvikling. Lars
   og Kjeld har tilbudt hjælp til turneringsopsætning.
  • Medlemsadministrator. Ikke alle
   spilleafdelinger har indsendt oversigt over medlemmer i den kommende
   sæson. Haster, da den nye sæson står for døren!
  • Sekretær afbud (Birthe er substitut)
  • NB!
   Problem
   : En del klubber
   mangler medlemmer – og hvad så?
  • For at præcisere reglerne:
  • En afdeling må gerne spille med oversidderpar.
   Det koster ikke noget. ,
  • Hvis der indkaldes substitutter, skal
   afdelingen afregne 30 kr. pr. substitut pr. spillegang.
  • Forretningsfører
   .
   Bilag udleveret. Kjeld
   gennemgik de enkelte punkter.
  • a. Priser på øl og vand stiger med 20 % pr. 1.
   september
  • b. Kaffeforbruget bør nedsættes!
  • c. Der skal snarest indberettes til
   kortlægningsgruppen om kommende sæsons ønsker for kortlægning.
  • d. Drop in er en god succes. Skal det udvides?
  • e. Turneringer under klub/distrikt/kreds det
   kommende år
  • – – 3. -4. november Jysk-Fynsk kval. Deltagelse
   10 hold. Der skal laves frokost til 2 dage.
  • Tu-leder: Kjeld
  • Mad og kortbytning. 3 pers. Per F. +
  • – – Der afholdes indl. runde i seniorpar den 6.
   januar
  • – – Der afholdes sponsorturnering søndag den
   17. marts
  • – – Andre turneringer er ikke planlagt, men et
   tu-udvalg er på trapperne. Pkt.6

NB!
Ønsker til kortlægning mailes/ringes straks til Bridgecenteret, da gruppen allerede går i
gang i næste uge. Kjeld formidler til gruppen.

 1. Orientering fra udvalg
  • Turneringsudvalget – Birthe Riis inviteret til dette punkt.

Turnerings/arrangementsudvalget
er ikke etableret, men det er tænkt som et mikrovisionsudvalg, der står for
nyudvikling..

Kjeld
søger at finde 2 medlemmer mere. Formålet er at få gode ideer til andre
arrangementer i Bridgecenteret for såvel egne som andre medlemmer.

Kjeld indkalder til første møde og er tovholder
indtil udvalget er selvkørende.

Kjeld
er behjælpelig med turneringer, men efterhånden skal andre kunne hjælpe til –
erfaring/uddannelse!

 

Beslutningspunkter:

 1. Ventilation.
  • Drøftelse på baggrund af Rambøl rapport.
  • Kjeld orienterede. Det har været vigtigt at
   pointere, at anlægget skulle være støjfrit og ikke give anledning til
   træk. Prisen synes høj. Der er ikke forhandlet, hvor stor en del, der vil
   blive lagt på huslejen.
  • Per F. undersøger Golfklubbens ventilation. System og
   pris.

 

 1. Prioriteringer og mål for sæsonen.

De
enkelte punkter er dækket ind under de øvrige dagsordenpunkter.

 

Eventuelt

 

Næste møde

Fredag den 5. oktober 2012. kl. 12.00

Punkter til dagsordenen:

Drop in – evt. udvidelse med
torsdag eftermiddag.

Nedsat betaling for
juniorer.

Ventilation

Nyheder mv.

Sponsorer