Referat af bestyrelsesmøder

Referat af Bestyrelses møde 29.10.12

Referat af bestyrelsesmøde afholdt
mandag 29. oktober kl. 1730 i HBC.

 

Dagsorden

 

Formalia:

 1. Fremmøderegistrering.
 • Uffe Pedersen, ,
  Birthe Kvist Rasmussen, Per Feldskov, Lars Rauh, Helene Kindberg, Kjeld Thomsen
  samt undertegnede. Afbud fra Else Carstensen.
 • Godkendt.
 1. Godkendelse af dagsorden.

 

Orientering: Nyt siden sidste møde

 1. Orientering ved kassereren.
  • Regnskab 2011-2012.
 1. i.
  Revisoren har
  efter gensidig aftale trukket sig som revisor. Idet revisorsuppleanten nu skal
  have tid til at revidere, bliver regnskabet lidt forsinket.

 

Beslutningspunkter:

 1. Budget 2012-2013.
 • Udskydes til
  næste møde.

 

 

Eventuelt

 

Næste møde

Fredag 9. november kl. 1230
i mødelokalet HBC.

 

 

 

 

 

Nyheder mv.

Sponsorer