Referat af bestyrelsesmøder

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag 26. februar

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag 26. februar efter den ekstraordinære generalforsamling.

Dagsorden

Formalia:

 1. Fremmøderegistrering.
  • Uffe Pedersen, Birthe Rasmussen, Per Feldskov, Else Carstensen, Lars Rauh, Helene Kindberg, Kjeld Thomsen samt undertegnede.
 2. Godkendelse af referat.
  • Forskellig opfattelse af hvad der blev besluttet omkring ”flergangsrabat” (referatets pkt. 8). Det blev besluttet at ændre flergangrabatten til 250 kr. for 3. spilleperiode samt ligeledes 250 kr. for 4. spilleperiode således at der samlet vil kunne opnås en ”flergangsrabat” på 500 kr. såfremt man spiller 4 spilleperioder.
 3. Godkendelse af dagsorden.
  • Godkendt.

Orientering: Nyt siden sidste møde

 1. Orientering ved formanden.
  • Godt klip om Copenhagen Bridge Invitational i TV-avisen, god reklame.
  • Evaluering af elitesamarbejdet. Meget fine tilbagemeldinger. (Kjeld har stået for undervisningen). HBC vil fortsætte.

 1. Orientering ved bestyrelsens medlemmer samt forretningsfører.
  • Næstformand.
 1. i. Bedre reklame for generalforsamlinger, skal på forsiden, under nyheder, på hjemmesiden.
 2. i. Revision er planlagt til de første dage i april. Det forventes at budgettet er klar 10. april.
 3. i. Intet nyt.
 4. i. Hjemmesiden under revision, herunder bl. a. Mogens Corner.
 5. i. Der arbejdes fortsat på registrering af medlemsdata. Superbruger DBF Lars Andersen kobles på.
 6. i. Intet.
 7. i. Centerturneringen er nu fuldtegnet (plads til et par endnu).
 8. ii. Der skal besluttes hvilke distriktsturneringer HBC vil ”byde ind på”.
 9. iii. Torsdags drop-in er nu på plads planlægningsmæssigt.
  • Kasserer.
  • Sponsorleder.
  • IT-leder.
  • Medlemsadministrator.
  • Sekretær.
  • Forretningsfører

 1. Orientering fra udvalg
  • Turneringsudvalget.
 1. i. Turneringsudvalget har holdt sit første møde 1. februar. Mange gode og kreative ideer.
 2. ii. 1. arrangement bliver 28. maj kl. 1730. Foredrag ved H.K.Sørensen om etik m.v. ved bridgebordene. Ca. 1830 servering af sandwich + genstand. 1900 luksus drop-in. Ekstra præmier. Max 80.
 3. iii. Der vil ligeledes blive gennemført et efterårsarrangement.

 1. Orientering fra ad HOC udvalg
  • Forhandlingsudvalget.
 1. i. Kort orientering fra formand og Kjeld. Justeringer i forhold til tidligere kontrakt foretaget. Det vægtes at støtte indtag af nye medlemmer.

Kontrakt tilgår bestyrelsen.

  • Tilskudsudvalget.
 1. i. Det blev besluttet at undersøge muligheden for at få borgmesteren i Haderslev (alternativt formanden for kulturudvalget) til at overrække præmier ved centerturneringen.
 2. ii. Fortsat undersøge og kontakte andre bridgeklubber for oplysninger om deres eventuelle kommunale tilskud.
 3. iii. Den sundhedsmæssige vinkel skal ligeledes undersøges.

Beslutningspunkter:

 1. Sportsevent
  • Eventuel deltagelse i Haderslev butikkernes sportsevent 6. april 2013.
 1. i. Det blev besluttet at HBC vil deltage i Haderslev butikkernes sportsevent. Idet rammerne for nærværende ikke er kendte er deltagelsen ikke konkretiseret. Der er nedsat en styre/arbejdsgruppe bestående af Kjeld Thomsen, Else Carstensen og undertegnede.

Eventuelt

Intet

Næste møde

12. april kl. 1300 i HBC.

Holger Baden Sørensen

Sekretær

Nyheder mv.

Sponsorer