Referat af bestyrelsesmøder

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Haderslev 2013-01-30

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Der indkaldes hermed til ekstraordinærordinær generalforsamling i Haderslev Bridgecenter (HBC) den 26. februar 2013 kl.1730. Den ekstraordinære generalforsamling gennemføres i det vestlige spillelokale.

Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens forslag til ændring af tre § i Haderslev Bridgecenters vedtægter.
 3. Eventuelt.

Bestyrelsen har følgende tre forslag til ændring af Haderslev Bridgecenters vedtægter:

Nuværende vedtægt:

§ 5

Kontingent

Størrelsen af klubkontingent, spillebetaling samt betalingsterminer herfor fastsættes af generalforsamlingen. De enkelte afdelinger fastsætter en betaling for afdelingernes drift.

Medlemskab af klubben er økonomisk bindende for hele den løbende sæson, medmindre andet er aftalt.

Juniorer under uddannelse betaler halvt kontingent og spillebetaling.

 

Foreslås ændret til:

§ 5

Kontingent

Størrelsen af klubkontingent og spillebetaling fastsættes af generalforsamlingen. De enkelte afdelinger fastsætter en betaling for afdelingernes drift.

Medlemskab af klubben er økonomisk bindende for hele den løbende sæson, medmindre andet er aftalt.

Juniorer under uddannelse betaler halvt kontingent og spillebetaling.

 

Nuværende vedtægt:

 

§ 8

Dagsorden for den ordinære generalforsamling

Dagsordnen skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Godkendelse af det reviderede regnskab.
 4. Fremlæggelse af budget samt fastlæggelse af kontingent og spillebetaling.
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af formand i de år, hvor der er formandsvalg.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Valg af delegerede til distriktets generalforsamling
 10. Eventuelt.

 

Foreslås ændret til:

§ 8

Dagsorden for den ordinære generalforsamling

Dagsordnen skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Fremlæggelse af budget til orientering samt fastlæggelse af kontingent og spillebetaling.
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af formand i de år, hvor der er formandsvalg.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Valg af delegerede til distriktets generalforsamling
 10. Eventuelt.

 

Nuværende vedtægt:

 

 

§ 11

Regnskab og revision

Klubbens regnskabsår går fra 1. september til 31. august. Det reviderede regnskab offentliggøres senest d. 31. oktober.

 

Foreslås ændret til:

§ 11

Regnskab og revision

Klubbens regnskabsår går fra 1. april til 31. marts. Det reviderede regnskab offentliggøres senest d. 20. april.

 

Ovennævnte foreslåede ændringer vil bevirke at regnskabet ”følger” valgperioden og at der på den ordinære generalforsamling fremlægges et nyafsluttet revideret regnskab.

Som overgang vil ovennævnte vedtagelse medføre, at der på den ordinære generalforsamling i april 2013 vil blive fremlagt revideret regnskab for perioden 1. september 2011 til 31. august 2012 samt for perioden 1. september 2012 til 31. marts 2013.

P.b.v.

Holger Baden Sørensen

sekretær

 

 

 

 

Nyheder mv.

Sponsorer