Referat af bestyrelsesmøder

Generalforamlingen 2013

Bestyrelsens beretning for

sæsonen 2012 – 2013

Haderslev Bridgecenter

Bestyrelsens arbejde og prioriteringer

Arbejdet i Haderslev Bridgecenters bestyrelse har det klare mål, at vi konstant vil udvikle muligheder- ne for at kunne spille bridge i Haderslev.

Vi arbejder for, at skabe de bedst mulige rammer om bridgen og gøre det attraktivt at være en del af Haderslev Bridgecenter. Det er vigtigt for os, at spilleafdelingerne kan tilbyde medlemmerne gode for- hold, så alle får en fin bridgeoplevelse.

Helt konkret har vi gennemført

 •  Ekstraordinær generalforsamling: Vedtægten er justeret, så den er tidssvarende og hensigts-

  mæssig. Blandt andet er regnskabsåret ændret, så det følger valgene til bestyrelsen.

 •  Bridgemate: Digital resultathåndtering er nu fuldt ud implementeret i spilleafdelingerne.

 •  Sommerbridge: Vi indfører et ekstra drop in torsdag eftermiddag. Det begynder den første uge i maj. Så nu kan vi spille bridge både tirsdag aften som vi plejer og torsdag eftermiddag som noget helt nyt.

 •  Undervisning og rekruttering: Bestyrelsen har prioriteret at støtte markant op om undervisnin- gen og rekrutteringen. Vi finder det vigtigt, at der konstant kommer nye medlemmer til, så spille- afdelingerne har en stabil medlemsudvikling.
  Ud over begynderundervisningen er der også undervisningstilbud til de mere øvede. Mange med- lemmer dygtiggør sig og bliver skrappe til at melde og spille efter kyndig undervisning i systemer og konventioner, spilføring og modspil.

  Vi har med glæde noteret os, at der er 28 nye medlemmer, som går til begynderundervisning i in- deværende sæson, og det forlyder fra pålidelig kilde, at der allerede er tilmeldt 12 til det nye be- gynderhold, som bliver et formiddagshold med undervisning om tirsdagen.
  Al undervisning varetages af Kjeld W. Thomsen.

 •  Turneringsudvalg: I denne sæson har vi etableret et nyt udvalg, der skal arbejde med forskellige nye initiativer og nye turneringer.

 •  Event – Haderslev Butikker: På forskellig måde forsøger vi at skabe en positiv opmærksomhed på vores hobby. Den 6. april deltog vi i Haderslev Butikkernes Event, hvor vi skabte opmærksom- hed omkring vores klub. Vi spillede bridge ved et bord i Super Best og et bord i Centret på Gravene.

 •  Østkystsamarbejdet: Vi har i årets løb samarbejdet med bridgecentrene i Kolding, Sønderborg og Aabenraa. I dette samarbejde hjælper vi hinanden med gode ideer og drøfter nye muligheder for udviklingen af bridgen. Et synligt resultat er elitesamarbejdet, som også fortsættes det kommende år.

2

 Center Cup: Vi arrangerer hvert år en Center Cup for bridgecentrets medlemmer og denne gang med en rekordstor tilmelding på 84 spillere og en gaveregn fra klubbens sponsorer.

Her ses alle rækkevinderne sammen med formanden!

Vi har taget initiativer med et lidt længere perspektiv

 •  Samarbejde med Haderslev Kommune: Vi har taget initiativ til at udvikle et samarbejde med Haderslev Kommune, med sigte på at orientere kommunen om vores klub. Vi vil arbejde for, at op- nå kommunal interesse og engagement, der vil resultere i et permanent samarbejde, der svarer til kommunens engagement i sammenlignelige klubber i byen.

 •  Bedre varmeregulering og udluftning: Bestyrelsen er opmærksom på, at vores varmeregulering og udluftning ikke er optimal. Vi har af økonomiske grunde været nødsaget til at udsætte sagen.

 •  Turneringsudvalget: Vi ønsker flere turneringer i bridgecentrets lokaler, men har endnu ikke det nødvendige beredskab til at kunne klare flere opgaver. Derfor arbejder turneringsudvalget med sagen, og vi håber på gradvist at få opbygget kapaciteten.

 •  En formiddagsklub mere: Vi tror, der er basis for at etablere endnu formiddagsklub. Der arbejdes stille og roligt videre med projektet. Ligeledes er der plads til en aftenklub om tirsdagen.

  Økonomien, spilleafdelingerne og medlemsstatus

  Vores økonomi er god. Regnskabet viser et pænt overskud, og der bliver plads til at udlodde kr. 15.000 til de medlemmer, der har hjulpet os med at købe den nye elevator. Det betyder, at klubbens egenkapital øges, og vi får nedbragt vores gæld med de omtalte kr. 15.000. Hvilket er meget til- fredsstillende.

3

Medlemsudviklingen har ligeledes været tilfredsstillende. Vi har en fremgang på 4 medlemmer i for- hold til sidste år og med de gode prognoser for det nye begynderhold, ser det ud til, at vi kan fastholde det nuværende medlemsniveau.

Det vil vi huske og glæde os over

Else Carstensen leder vores sponsorarbejde. Og tænk sig engang – hun har stået i spidsen for, at vi nu har mere end 20 sponsorer, der hver betaler et fast beløb på kr. 2.000 til klubben. Imponerende!

Andre gode medlemmer har sammen med Kjeld W. Thomsen søgt spillestedet ”Drop In” om kr. 25.000. Ansøgningen blev imødekommet, og de mange penge er gået ind på klubbens konto i Kreditbanken.

En helt uventet glæde og overraskelse gav Anne Jul Sørensen os i marts måned, da hun sammen med 3 damer fra Odense vandt danmarksmesterskabet for damehold. At Haderslev fik 1/4 danmarksmester- skab, var både en overraskelse og en fantastisk præstation. Et kæmpe tillykke fra bestyrelsen. Vi deler fuldt ud succesen med Anne og familien Thomsen (Anne er Kjelds datter).

Egentlig er det også de mange små oplevelser i klubben, som skal fremhæves. Her et par eksempler på den type oplevelser som skaber en god klub:

 •  Alle 28 nye tilmeldte kursister fortsætter i begynderundervisningen

 •  Begynderholdet var pænt repræsenteret på vores Centerturnering

4

 •  Tidligere klubmedlemmer kommer tilbage til klubben som substitutter og fortæller, hvor rart det er at spille i Haderslev Bridgecenter

 •  Når et medlem bare giver en hjælpende hånd ved et arrangement.
  Det er jo netop det, der binder det hele sammen, og gør HBC til den helt fantastiske klub den er.

  Som afslutning på beretningen vil bestyrelsen ligeledes takke: Alle de frivillige, alle der hjælper til i spilleafdelingernes bestyrelser, forretningsføreren (Kjeld), sponsorerne – og sidst men ikke mindst alle medlemmerne for deres store opbakning.

Tak for endnu en god sæson!

Fakta boks

Bestyrelsen 2012 – 2013

Bestyrelsesmedlem (sekretær): Bestyrelsesmedlem (medlemsadministration): Bestyrelsesmedlem (økonomi & regnskab): Bestyrelsesmedlem(sponsorater): Bestyrelsesmedlem (IT):
Næstformand:
Formand:

Holger Baden Sørensen Helene Kindberg
Per Feldskov
Else Carstensen

Lars Rauh
Birthe Kvist Rasmussen Uffe Pedersen

Bestyrelsens beretning for

sæsonen 2012 – 2013

Haderslev Bridgecenter

Bestyrelsens arbejde og prioriteringer

Arbejdet i Haderslev Bridgecenters bestyrelse har det klare mål, at vi konstant vil udvikle muligheder- ne for at kunne spille bridge i Haderslev.

Vi arbejder for, at skabe de bedst mulige rammer om bridgen og gøre det attraktivt at være en del af Haderslev Bridgecenter. Det er vigtigt for os, at spilleafdelingerne kan tilbyde medlemmerne gode for- hold, så alle får en fin bridgeoplevelse.

Helt konkret har vi gennemført

 •  Ekstraordinær generalforsamling: Vedtægten er justeret, så den er tidssvarende og hensigts-

  mæssig. Blandt andet er regnskabsåret ændret, så det følger valgene til bestyrelsen.

 •  Bridgemate: Digital resultathåndtering er nu fuldt ud implementeret i spilleafdelingerne.

 •  Sommerbridge: Vi indfører et ekstra drop in torsdag eftermiddag. Det begynder den første uge i maj. Så nu kan vi spille bridge både tirsdag aften som vi plejer og torsdag eftermiddag som noget helt nyt.

 •  Undervisning og rekruttering: Bestyrelsen har prioriteret at støtte markant op om undervisnin- gen og rekrutteringen. Vi finder det vigtigt, at der konstant kommer nye medlemmer til, så spille- afdelingerne har en stabil medlemsudvikling.
  Ud over begynderundervisningen er der også undervisningstilbud til de mere øvede. Mange med- lemmer dygtiggør sig og bliver skrappe til at melde og spille efter kyndig undervisning i systemer og konventioner, spilføring og modspil.

  Vi har med glæde noteret os, at der er 28 nye medlemmer, som går til begynderundervisning i in- deværende sæson, og det forlyder fra pålidelig kilde, at der allerede er tilmeldt 12 til det nye be- gynderhold, som bliver et formiddagshold med undervisning om tirsdagen.
  Al undervisning varetages af Kjeld W. Thomsen.

 •  Turneringsudvalg: I denne sæson har vi etableret et nyt udvalg, der skal arbejde med forskellige nye initiativer og nye turneringer.

 •  Event – Haderslev Butikker: På forskellig måde forsøger vi at skabe en positiv opmærksomhed på vores hobby. Den 6. april deltog vi i Haderslev Butikkernes Event, hvor vi skabte opmærksom- hed omkring vores klub. Vi spillede bridge ved et bord i Super Best og et bord i Centret på Gravene.

 •  Østkystsamarbejdet: Vi har i årets løb samarbejdet med bridgecentrene i Kolding, Sønderborg og Aabenraa. I dette samarbejde hjælper vi hinanden med gode ideer og drøfter nye muligheder for udviklingen af bridgen. Et synligt resultat er elitesamarbejdet, som også fortsættes det kommende år.

2

 Center Cup: Vi arrangerer hvert år en Center Cup for bridgecentrets medlemmer og denne gang med en rekordstor tilmelding på 84 spillere og en gaveregn fra klubbens sponsorer.

Her ses alle rækkevinderne sammen med formanden!

Vi har taget initiativer med et lidt længere perspektiv

 •  Samarbejde med Haderslev Kommune: Vi har taget initiativ til at udvikle et samarbejde med Haderslev Kommune, med sigte på at orientere kommunen om vores klub. Vi vil arbejde for, at op- nå kommunal interesse og engagement, der vil resultere i et permanent samarbejde, der svarer til kommunens engagement i sammenlignelige klubber i byen.

 •  Bedre varmeregulering og udluftning: Bestyrelsen er opmærksom på, at vores varmeregulering og udluftning ikke er optimal. Vi har af økonomiske grunde været nødsaget til at udsætte sagen.

 •  Turneringsudvalget: Vi ønsker flere turneringer i bridgecentrets lokaler, men har endnu ikke det nødvendige beredskab til at kunne klare flere opgaver. Derfor arbejder turneringsudvalget med sagen, og vi håber på gradvist at få opbygget kapaciteten.

 •  En formiddagsklub mere: Vi tror, der er basis for at etablere endnu formiddagsklub. Der arbejdes stille og roligt videre med projektet. Ligeledes er der plads til en aftenklub om tirsdagen.

  Økonomien, spilleafdelingerne og medlemsstatus

  Vores økonomi er god. Regnskabet viser et pænt overskud, og der bliver plads til at udlodde kr. 15.000 til de medlemmer, der har hjulpet os med at købe den nye elevator. Det betyder, at klubbens egenkapital øges, og vi får nedbragt vores gæld med de omtalte kr. 15.000. Hvilket er meget til- fredsstillende.

3

Medlemsudviklingen har ligeledes været tilfredsstillende. Vi har en fremgang på 4 medlemmer i for- hold til sidste år og med de gode prognoser for det nye begynderhold, ser det ud til, at vi kan fastholde det nuværende medlemsniveau.

Det vil vi huske og glæde os over

Else Carstensen leder vores sponsorarbejde. Og tænk sig engang – hun har stået i spidsen for, at vi nu har mere end 20 sponsorer, der hver betaler et fast beløb på kr. 2.000 til klubben. Imponerende!

Andre gode medlemmer har sammen med Kjeld W. Thomsen søgt spillestedet ”Drop In” om kr. 25.000. Ansøgningen blev imødekommet, og de mange penge er gået ind på klubbens konto i Kreditbanken.

En helt uventet glæde og overraskelse gav Anne Jul Sørensen os i marts måned, da hun sammen med 3 damer fra Odense vandt danmarksmesterskabet for damehold. At Haderslev fik 1/4 danmarksmester- skab, var både en overraskelse og en fantastisk præstation. Et kæmpe tillykke fra bestyrelsen. Vi deler fuldt ud succesen med Anne og familien Thomsen (Anne er Kjelds datter).

Egentlig er det også de mange små oplevelser i klubben, som skal fremhæves. Her et par eksempler på den type oplevelser som skaber en god klub:

 •  Alle 28 nye tilmeldte kursister fortsætter i begynderundervisningen

 •  Begynderholdet var pænt repræsenteret på vores Centerturnering

4

 •  Tidligere klubmedlemmer kommer tilbage til klubben som substitutter og fortæller, hvor rart det er at spille i Haderslev Bridgecenter

 •  Når et medlem bare giver en hjælpende hånd ved et arrangement.
  Det er jo netop det, der binder det hele sammen, og gør HBC til den helt fantastiske klub den er.

  Som afslutning på beretningen vil bestyrelsen ligeledes takke: Alle de frivillige, alle der hjælper til i spilleafdelingernes bestyrelser, forretningsføreren (Kjeld), sponsorerne – og sidst men ikke mindst alle medlemmerne for deres store opbakning.

Tak for endnu en god sæson!

Fakta boks

Bestyrelsen 2012 – 2013

Bestyrelsesmedlem (sekretær): Bestyrelsesmedlem (medlemsadministration): Bestyrelsesmedlem (økonomi & regnskab): Bestyrelsesmedlem(sponsorater): Bestyrelsesmedlem (IT):
Næstformand:
Formand:

Holger Baden Sørensen Helene Kindberg
Per Feldskov
Else Carstensen

Lars Rauh
Birthe Kvist Rasmussen Uffe Pedersen

Nyheder mv.

Sponsorer