Referat af bestyrelsesmøder

Referat af bestyrelsesmøde d.16 .08.14

Referat af bestyrelsesmøde i Haderslev Bridgecenter

tirsdag den 26. august 2014 kl. 19.00.

Bilag:

  1. Adresseliste bestyrelse.
  2. Det sker i HBC.

Formalia:

  1. .Fremmøderegistrering. Alle mødt med undtagelse af Holger (afbud).
  2. Referatet godkendt
  3. Dagsorden godkendt
  4. Formanden orienterede om skolebridge. Kjeld har et valghold på Realskolen med 15 elever. På Favrdalskolen er Kjeld gæstelærer i 6 lektioner, hvor han skal introducere bridgen for 3 x 30 elever. Herefter følges der op af lærerne Annette Stensbæk og Susanne Goltermann. I Vojens har Tommy og Jesper fået materialet. Uffe har holdt møde med folk fra Aabenraa og skal senere til Vejle og Sønderborg.

– Spændende, at der er gang i så meget. Den nye skolelov gør det muligt, idet foreningslivet skal trækkes ind på skolerne. Bridgeforbundet er parat til at yde støtte. Vi må senere arbejde på at fastholde nogle af de unge i denne herlige sport.

  1. Per Feldskov gav en økonomisk status pr. 26. aug. 2014. Intet overraskende.

Kjeld Thomsen: Sponsorstøtte fra Elite Gaming forudsætter fremover, at der kan udgiftsdokumenteres. Turneringsindtægter ok, men drop-in har haft færre deltagere og derfor bliver overskuddet mindre end forventet. Jon har været med U-20 landsholdet i Tyrkiet. Holdet blev nr. 13 af 16. Skolebridgeholdet er skemalagt tirsdag morgen og afvikles i Bridgecenteret.

– Turneringslederseminar. Gratis distriktskursus. Afvikles over 3 søndage i november i henholdsvis Aabenraa, Varde og Kolding. Opslag med tilmelding på opslagstavlen.

  1. Arrangementsudvalget holder møde i næste uge.

– Der mangler et par kortlæggere (1- 2 t. pr. uge). Henvendelse til Kjeld.

  1. Junior Camp.

Lørdag den 1. november kl. 14 – søndag den 2. november kl. 16. Alder ca. 12 – 16 år. Vi skal stå for rammerne. Lørdag arrangeres frugt af Else ( kl. 13 – 15.30) og Sidsel ? Lørdag aften spises på Mc Donald, og derefter spilles der bowling. Søndag laves morgenmad og frokost. Uffe og Helene. – Birthe steger en masse frikadeller hjemme. Budget: 150 kr.pr. deltager til forplejning.

PR. Der skal uddeles flyers til elever – måske via skolebibliotekarer – avisomtale m.m.

Eventuelt:

– Eric Vesterlund vil gerne være presseansvarlig. Det er ok, men det skal altid ske efter samråd med Kjeld.

 

Næste møde: Tirsdag den 7. oktober kl. 17.00

 

For referatet :

Birthe Kvist Rasmussen

 

 

Nyheder mv.

Sponsorer