Referat af bestyrelsesmøder

Referat af 25. ordinære møde i HBC tirsdag 24. februar 2015 kl. 1700 i HBC.

 

Bilag: 1. Aktivitetsoversigt.

 

Dagsorden

 

Formalia:

 1. Fremmøderegistrering.

Uffe Pedersen, Birthe Kvist Rasmussen, Per Feldskov, Else Carstensen, Lars Rauh, Helene Kindberg, Kjeld Thomsen samt undertegnede.

 1. Godkendelse af referat.

Godkendt.

 1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.

 

Orientering: Nyt siden sidste møde

 1. Orientering ved formanden.
 • Uffe er for tiden ”rejsende i skolebridge”. Har besøgt mange forskellige klubber i landet. Ser optimistisk på at det bider sig fast med skolebridge.
 • Skolebridge møde i Haderslev 23. maj. Alle interesserede bør møde op.

 

 1. Orientering ved bestyrelsens medlemmer samt centerleder.

Per Feldskov: Økonomien kører godt. Årsregnskab på trapperne. Ingen restanter.

 

Helene Kindberg: Medlemstallet i år ok. Forventer nedgang til næste sæson. Tilmeldinger til næste sæson er ikke modtaget endnu.

Stor forskel på antal medlemmer i de enkelte afdelinger. Jf. vore vedtægter § 4 er alle afdelinger åbne for alle, det er alene de ydre pladsmæssige rammer, der lægger begrænsninger.

 

Else Carstensen: Genopstiller ikke. Vil gerne hjælpe med ved overdragelse til ny. Den der skal overtage funktionen bør kunne anvende IT bl.a. til brug for udarbejdelse af ansøgninger m.v.

 

Lars Rauh: IT internt kører. Serveren giver fortsat problemer, forbundet kontaktes.

 

Birthe Kvist Rasmussen: Intet nyt

 

Holger Baden Sørensen: Se bilag. Stort eksemplar til opslagstavlen.

 

Kjeld Thomsen: Elite Gaming ansøgt om tilskud. Hvis positivt svar da sandsynligvis først penge i ny regnskabsperiode.

Elevatoren har ”siddet fast” og det tog min 5 kvarter inden Falck var fremme. Såfremt det sker igen, da kontakt Kjeld. Hvis en genstart af elevatoren kan klare problemet, kan Kjeld ordne sagen meget hurtigt.

Der sættes en taburet ind i elevatoren.

 

 1. Orientering fra stående og midlertidige udvalg.
 • Tilskudsudvalget: HBC har ansøgt Haderslev Kommune om at blive godkendt som folkeoplysende forening. Dette er afslået fordi kommunen har set på de forkerte vedtægter. Kjeld fremsender vore gældende vedtægter.
 • Arrangementsudvalget: November turneringen måtte aflyses på grund af for lille deltagelse.

To ud af tre medlemmer i udvalget har trukket sig. Sekretær laver ”intro til arrangementsudvalget” med det formål at få nogle frivillige til at melde sig ind i udvalget.

Hvorfor er der ikke flere der melder sig til HBC turneringer? En kort drøftelse fulgte. Er det manglende kendskab til hvad handicap er og hvordan det fungerer? Ingen konklusioner foretaget.

 

 1. Skolebridge.

Junior afdelingen er nu på 8 spillere. Der har været gennemført mange aktiviteter f. eks. besøg af Dennis Bilde (Danmarks eneste professionelle spiller) og Juhl Sørensen (tidligere Danmarksmester). Det giver meget arbejde at holde afdelingen i drift.(Hente-bringe og SMS service).

Hjortebroskolen har skolebridge som valgfag næste år. Håber dette giver tilgang. Erfaring: Valget af bridge skal være et reelt tilvalg og ikke en legestue.

 

Beslutningspunkter

8. Gennemførelse af turneringer i HBC.

 • Mix par: 21.-22. marts.
  • Kjeld gennemgik udleveret ”to do” liste hvori han havde sat hele bestyrelsen i sving. Der vil være behov for supplerende hjælp i køkkenet. Birthe og Helene er køkkenansvarlige henholdsvis lørdag og søndag. Endeligt deltagerantal kendes ikke endnu. Der kan komme op til 40 par. Tidsrum lørdag og søndag ca. 10-18.
  • Center cup: 15. marts.
   • Birthe styrer gennemførelsen med støtte fra Inge Marie Callsen. Kjeld klargør materialer til gennemførelsen. Else sørger for præmier.

 

 1. Planlægning af generalforsamlingen 28. april.

I forlængelse af generalforsamlingen gennemføres 2 timers lynbridge (efter drop-in systemet med præmier) Pris 0 kr.

Til udarbejdelse af bestyrelsens beretning ønsker Uffe indput/stikord fra alle i bestyrelsen. Ligeledes ønskes billedmateriale. Uffe vil udsende udkast af beretningen til kommentering til alle.

Idet der ønskes mulighed for særlig pris for juniorer i junior afdelingen udarbejdes forslag til vedtægtsændring (Sidste linie i vedtægternes § 5 udgår).

Til tydeliggørelse af kontingent, spillebetaling, rabat flergangsspillere og betaling for juniorer udarbejdes PP til generalforsamlingen.

Else og Holger genopstiller ikke. Uffe bad om mulige emner til alle poster på valg således disse kan kontaktes forud for generalforsamlingen.

Holger udarbejder indkaldelse til generalforsamlingen incl. forslag til vedtægtsændring.

 

 

Eventuelt.

Der skal snart ske en genforhandling af lejepris for HBC lokaler. Det foreslås at der etableres et forhandlingsudvalg.

 

Næste møde.

28. april 1730 i HBC.

(Incl. en bid brød)

 

Holger Baden Sørensen

sekretær

 

Nyheder mv.

Sponsorer