Referat af bestyrelsesmøder

Referat af 26. ordinære møde i HBC tirsdag 28. april 2015 kl. 1730 i HBC (mødelokalet).

 

 

Dagsorden

 

Formalia:

 1. Fremmøderegistrering.

Alle til stede

 1. Godkendelse af referat.

Godkendt uden bemærkninger.

 1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.

 

Orientering: Nyt siden sidste møde.

 1. Orientering ved formanden.

23. maj arrangement vedrørende skolebridge. ”Hvordan kommer vi videre”. Bestyrelse samt personer med tilknytning til skolebridge er meget velkomne. (Tilmelding til Kjeld). Periode 10-17.

 

 1. Orientering ved bestyrelsens medlemmer samt centerleder.
 • Birthe Rasmussen: Nye stole eller flere skråpuder til spillelokale vest.

Tages på som beslutningspunkt til næste gang.

 • Else Carstensen: Sponsorater til 7. juni er på plads.
 • Holger Sørensen: Intet.
 • Per Feldskov: Mangler E-mail adresse på alle medlemmer. E-mail adresser kan trækkes på bridgecentralen (Ej totalt ajourført). Ole Mortensen er ved at lave samlet liste.

Beslutning: Ajourføring af tlf. nr. og e-mail fra alle ved sæson start i alle afdelinger.

Per gennemgik herefter regnskabet. Ingen bemærkninger til regnskabet. Herefter gennemgik han forslag til budget. Forsigtighedsprincippet er anvendt ved fastsættelse af kontingent (antal medlemmer). Der spares lidt på rengøringen, idet der fremover rengøres mindre i sommersæsonen.

 • Helene Kindberg: Intet.
 • Lars Rauh: Forespørger om den golf/bridge turnering han planlægger skal være i privat regi eller som et HBC arrangement. Go for HBC arrangement.
 • Kjeld Thomsen: Distriktsturneringen mix-par gav et godt overskud.

Drop-in: Der er tilmeldt god støtte til Kjeld til gennemførelse af sommerens drop-in.

Alle medlemmer af kortblande gruppen fortsætter i næste sæson.

 

 1. Orientering fra stående og midlertidige udvalg.

Ingen tilbagemelding fra kommunen vedrørende godkendelse af HBC som en oplysende forening.

 

 1. Skolebridge.

Status: 4-5 medlemmer.

Kun nyt elevhold på Haderslev Realskole.

 

Beslutningspunkter

 1. Generalforsamlingen 28. april.

Der er ingen nye emner ud over Ole Mortensen til de ledige bestyrelsespladser.

Ingen bemærkninger til bestyrelsens beretning.

 

 1. Eventuelt.
 • Der er dyrt at få tilkaldt hjælp til stoppet elevator. Opslag opsættes i elevatoren, således at Kjeld kontaktes inden tilkald. Kjeld iværksætter.
 • Udvalg huslejekontrakt skal nedsættes. Der skal udarbejdes kommissorium. OBS ”Et åbent” kommissorium således at der ikke alene ses på nuværende placering. Mulige emner til at indgå i arbejdsgruppen kort drøftet.

 

Næste møde.

Ej fastsat.

 

 

 

 

Holger Baden Sørensen

sekretær

 

 

 

 

Nyheder mv.

Sponsorer