Referat af bestyrelsesmøder

Referat af ekstraordinær generalforsamling Haderslev Bridgecenter afholdt 28. april 2015.

Bilag:

  1. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling af 18. marts 2015.
  2. Vedtægter for Haderslev Bridgecenter.

 

 

Uffe Pedersen bød velkommen og gennemgik kort programmet samt udtrykte glæde over det store fremmøde. Herefter gik den ekstraordinære generalforsamlingen over til dagsordenen.

 

Dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent og referent.

Inge Marie Callsen blev valgt som dirigent og Holger Baden Sørensen som referent.

Inge Marie Callsen erklærede den ekstraordinære generalforsamling lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

 

  1. Bestyrelsens forslag til ændring af § 5 i Haderslev Bridgecenters vedtægter.

Uffe Pedersen oplæste bestyrelsens forslag til vedtægtsændring samt gennemgik kort status for juniorafdelingen og at formålet med ændringen var at generalforsamlingen fleksibelt kan fastsætte kontingent og spilleafgift for juniorer. Herefter blev vedtægtsændringen enstemmigt vedtaget.

 

  1. Eventuelt.

Dirigenten opfordrede til at eventuelle spørgsmål ventede til eventuelt under den ordinære generalforsamling.

Ingen emner under eventuelt.

 

 

 

 

Inge Marie Callsen Holger Baden Sørensen

Dirigent sekretær

 

 

Nyheder mv.

Sponsorer