Referat af bestyrelsesmøder

Referat fra Bestyrelses møde nov. 2017 nr. 38

 

Haderslev, den 09. november 2017

 

Referat af 3. ordinære bestyrelsesmøde sæson 2017 – 2018. (38. ordinære møde).

 

Til stede: Birthe Rasmussen, Per Feldskov, Kirsten Fink, Lars Rauh, Ole Mortensen, , Kjeld Thomsen, samt fra aktivitetsudvalget Holger Baden Sørensen.

Afbud: Uffe Pedersen, Jørn Møller.

 

Dagsorden.

 1. Velkomst og formalia ved næstformanden.
 • Registrering af fremmøde.
 • Godkendelse af dagsorden.
 • Godkendelse af referat fra 08.august 2017.
 1. Evaluering af DM for hold – v/Kjeld.
 2. Nyt fra aktivitetsudvalget – v/Holger.
 3. Medlemshvervning – begynderhold – v/Kjeld.
 4. Nye adgangsforhold for medlemmer.
 5. Økonomi – v/Per.
 6. Kurser/nye medlemmer – v/Kjeld.
 7. 79 midler og andre tilskud. (ansøgningsfrister m.m.).
 8. Erindringsliste – opdatering – v/Ole.
 9. Opfølgning på generalforsamling – forslag.

 

 1. pkt. 1:

Referat fra 37. ordinære møde godkendt, dagsorden godkendt, fremmøde som ovenfor.

 

ad.pkt. 3:

 • Holger meddelte at arrangementerne 24/9 og 5/11 var blevet aflyst. Arrangementer ”ud af huset” er der tilsyneladende ikke stemning for og vil derfor ikke fremover blive programsat.
 • Holger efterlyste reaktion fra bestyrelsen på de forslag medlemmerne havde fremsat på generalforsamlingen og meddelte at udvalget bl.a. havde drøftet ”Stafet for livet”. Til dette arrangement ville udvalget kunne stille med telte, varmeovne m.m., men præciserede at det skulle være HBC som stod for arrangementet.
 • Udvalget havde drøftet, jf. referat nr. 37, hvem der havde ret til fribillet til Drop-In.

 

Bestyrelsen tog Holgers udmeldinger til efterretning og meddelte at emnerne ville blive behandlet senere på mødet.

Holger forlod mødet.

Det blev vedtaget at annullere bestyrelsens fribilletter til Drop-In.

 

 1. pkt. 2:

Kjeld kunne fortælle at der indledningsvis havde været store problemer med den tekniske side af sagen. Efter nogle hektiske timer blev der ro og teknikken voldte ikke yderligere problemer. Der var stor ros til alle frivillige for deres indsats, specielt fik køkkenet megen ros for dejlig mad og høj service. Kjeld vender tilbage omkring økonomien, når de endelige afregninger foreligger, men kunne allerede nu meddelte at der er et forventeligt pænt dækningsbidrag.

 

 

 1. pkt. 4:

Der er p.t. kun tilmeldt 9 til det kommende begynderhold. Der er udsendt opfordring til alle medlemmer om at gøre en indsats for at få flere nye medlemmer, herunder har vi også gjort det gratis for de 4 intro-arrangementer. Under 12 er der ikke basis for at opstarte et begynderhold. Kjeld foreslog et snarligt bestyrelsesmøde helliget medlemshvervning.

 

 1. pkt. 5:

Lars meddelte at udlejer påtænker nogle ændringer af underetagen og at man herunder havde overvejet at få en kodet adgang til centrets inderdør, pris ca. kr. 6.000,-. Lars forhandler med udlejer, herefter næremere.

 

 1. pkt. 6:

Per fremlagde status og driftsregnskab pr. 07.11.2017 og kunne meddele at der kun manglede 10 kontingenter i at alle havde betalt.

 

 1. pkt. 7:

Udgår – behandlet under pkt. 4.

 

ad pkt. 8:

Kjeld har igen ansøgt om tilskud til hjertestarter (skal være offentlig tilgængelig). §79 tilskud m.m. vil blive ansøgt efter gældende frister.

 

ad pkt. 9:

Erindringsliste gennemgået. Ole fremsender opdateret liste.

 

 1. pkt. 10:

Ole fremsender de indhentede forslag fra generalforsamlingen i f. m. opdateret erindringsliste. HBC deltagelse i ”Stafet for livet” drøftes på mødet i januar.

 

 1. pkt. 11:

i.a.b.

 

Næste møde 18. januar 2018 kl. 17:00

 

 

 

Ole Mortensen

sekretær

 

Bilag: Erindringsliste pr. dato.

Nyheder mv.

Sponsorer