Referat af bestyrelsesmøder

 

Haderslev, den 18. januar 2018

 

Referat af 4. ordinære bestyrelsesmøde sæson 2017 – 2018. (39. ordinære møde).

 

Til stede: Birthe Rasmussen, Jørn Møller , Kirsten Fink, Lars Rauh, Ole Mortensen, , Kjeld Thomsen.

Afbud: Uffe Pedersen, Per Feldskov.

Gæster:  Svend Novrup, Christian Martensen.

 

Dagsorden.

  1. Velkomst og formalia ved formanden.

–          Godkendelse af referatet.

–          Godkendelse af dagsorden.

–          Fremmøde registreres.

  1. Dialog om bridgecafé i Haderslev – gæster Svend Novrup og Christian Martensen
  2. Anmodning om udtræden af bestyrelsen – Uffe Pedersen ( suppleant Bjarne Møller)
  3. Opfølgning på generalforsamling – (se bilag: Uddrag af referat fra generalforsamlingen – sendt med sidste referat fra Ole den 18. november)
  4. Eventuelt.

 

  1. pkt. 1:

Referat fra 38. ordinære møde godkendt, dagsorden godkendt, fremmøde som ovenfor.

 

ad.pkt. 2:

Svend Novrup fortalte om sine oplevelser med at få projekt ”Bridgecafé” til at køre i Kerteminde.

Se bilag.

Der var bred enighed i bestyrelsen om, at projektet kunne være en god ide også for HBC.  Af tidsmæssige årsager kunne bestyrelsen ikke behandle emnet yderligere, ligesom pkt. 4 heller ikke kunne nås. Det blev derfor besluttet at afsætte tid til et ekstraordinært bestyrelsesmøde til behandling af punkterne 2 og 4.

  1. pkt. 3:

Det blev vedtaget at Birthe skulle tage kontakt til Uffe og opfordre ham til at vente med at træde ud til generalforsamlingen.

  1. pkt. 4:

Ikke behandlet.

  1. pkt. 5:

Til næste møde summer bestyrelsens medlemmer på evt. forslag til ny formand (vælges direkte på generalforsamlingen).

 

 

Næste møde 01. februar 2018 kl. 16:30.

 

 

Ole Mortensen

sekretær

 

Bilag: Oplæg til Bridgecafé.

Nyheder mv.

Sponsorer