Referat af bestyrelsesmøder

Referat af det ekstraordinære bestyrelsesmøde 02.02.2018

 

Haderslev, den 2. februar 2018

 

Referat af det ekstraordinære bestyrelsesmøde sæson 2017 – 2018.

Til stede: Uffe Pedersen, Jørn Møller, Kirsten Fink, Lars Rauh, Kjeld Thomsen, Birthe Rasmussen.

Afbud: Ole Mortensen, Per Feldskov.

 

Dagsorden.

 1. Velkomst og formalia ved formanden.
 • Godkendelse af referatet.
 • Godkendelse af dagsorden.
 • Fremmøde registreres.
 1. Bridgecafé i Haderslev

Opfølgning på oplæg på sidste bestyrelsesmøde ved: Svend Novrup og Christian Martensen

 1. Opfølgning på anbefalinger på generalforsamling 2016-2017
 • Oplistning af opgaver
 • Ansvarlig
 1. Opdatering af hjemmeside
 2. Eventuelt
 3. pkt. 1:

Referat fra 39. ordinære møde godkendt, dagsorden godkendt, fremmøde som ovenfor.

 

ad.pkt. 2: (se tidligere udleveret bilag)

Vi er positive overfor at starte en Bridgecafé. Vi tror, det kan blive en ”fødekæde” til Kjelds undervisningshold. Den skal henvende sig til alle begyndere/uøvede.

Kjeld kontakter Martensen fra ”Ældresagen” for at etablere et samarbejde angående annoncering og rekruttering af spillere. Udvalg nedsættes senere.

Hvis det kan blive en ”Fredagscafé”, kan vi måske også tiltrække unge fra diverse uddannelsesinstitutioner. Kjeld har også her et godt netværk via tidligere elever.

 

 1. pkt. 3:

Punkterne blev gennemgået.

Noget er gennemført, andet må vi afstå fra. Ældresagen kontaktes, Fredagscafé arbejdes der med, måske arrangeres ”Åben tirsdag” – men kan vi rekruttere folk til at stå for turneringen! Kan vi lave en turnering uden kage og præmier?

 

 1. pkt. 4:

Hjemmesiden er opdateret. På grund af udefrakommende problemer er der kun begrænset adgang til siden.

 1. pkt. 5:

Bestyrelsen drøftede mulige kandidater til ledige bestyrelsesposter.

 

Næste møde 15. marts 2018 kl. 17:00.

 

Referat ved      Birthe Kvist Rasmussen

Nyheder mv.

Sponsorer