Referat af bestyrelsesmøder

 

Haderslev, den 24. april 2018

 

Referat af 6. ordinære bestyrelsesmøde sæson 2017 – 2018. (41. ordinære møde).

 

Til stede:

Uffe Pedersen, Birthe Rasmussen, Kirsten Fink, Lars Rauh, Per Feldskov, Ole Mortensen, Jørn Møller, Kjeld Thomsen.

 

 

Dagsorden.

  1. Velkomst og formalia ved formanden.
  • Godkendelse af dagsorden.
  • Fremmøde registreres.
  1. Godkendelse af referat.

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 40 – godkendt.

  1. Økonomi ved Per.

Per gennemgik kort det nu reviderede regnskab. Og meddelte at han kort ville gennemgå enkelte punkter ved fremlæggelsen på generalforsamlingen. Bestyrelsen havde ikke yderligere bemærkninger til regnskabet. Budgettet for den kommende sæson gav anledning til diskussion om kontingent. Bestyrelsen enedes om at foreslå fastholdelse af kontingent til den kommende sæson, men at det skulle tages op til overvejelse i den nye bestyrelse, da vi ikke fortsat kan budgettere med driftsunderskud.

  1. Arrangementsudvalg v./udvalgsformand Holger Baden Sørensen.

Holger gennemgik den kommende aktivitetsoversigt (AKOS) som blev vedtaget med få rettelser. Se endelig oversigt under bilag til referat fra generalforsamlingen.

  1. Orientering – alle.

Kjeld meddelte at undervisningshold 2 er afsluttet med 12 elever, 9 er sluset ind i klubber for den kommende sæson, 3 har ikke ønsket at tilmelde sig i HBC. Hold 1 fortsætter som hold 2 til næste år med 12 elever.

6 og 7. Klargøring til generalforsamling og eventuelt.

Punkterne gled lidt over i hinanden da vi var ved at komme i tidnød for at sige farvel og tak til Uffe og nå at blive færdige inden generalforsamlingen kl. 19:00.

Som afsked  til Uffe overraskede Kirsten med et fantastisk traktement af lækre hjemmelavede specialiteter hvortil hun havde sørget for en ligeså fantastisk vin. Tusind tak til Kirsten.

 

Ole Mortensen

sekretær

 

 

Nyheder mv.

Sponsorer