Bestyrelse

 
   
Lars Rauh, formand

 

 

 

 

Tlf.: +4521826632

  Kirsten Fink, næstformand

 

 

 

 

Tlf.:+4521653638

 
   

 

Arne Hansen, kasserer

Tlf.:+4541118444

 

 

 

Kirsten Sørensen, sekretær

Tlf.: +4561461704

 

 
     

Jørn Møller, bestyrelsesmedlem

Tlf.: +4540521361

     
   
Bjarne Møller, IT, hjemmeside

 

 

 

 

Tlf.: +4520451019

 

 

Kjeld Thomsen, forretningsfører

haderslev.bridgecenter@pc.dk

Tlf.: +4574528738