Bestyrelse

 
   
Lars Rauh, formand

 

Tlf.: +4521826632
 
Peter Jepsen, næstformand

 

Tlf.:+4521459915

 

 
   
Arne Hansen, kasserer

 

Tlf.:+4541118444

 

 
Kirsten Sørensen, sekretær

 

Tlf.: +4561461704

 

 
   
Jørn Møller,
bestyrelsesmedlem

 

Tlf.: +4540521361
 
Kirsten Fink, bestyrelsesmedlem

 

Tlf.:  +4521653638

 

 
   
Bjarne Møller, IT, hjemmeside

 

Tlf.: +4520451019
 
Kjeld Thomsen, forretningsfører

haderslev.bridgecenter@pc.dk

Tlf.: +4574528738