Referat af bestyrelsesmøder

Referat af Bestyrelses møde 05.10.12

Referat af bestyrelsesmøde afholdt fredag
05. oktober kl. 1200 i HBC (mødelokalet).

Bilag:

 1. Prioriteringer for sæsonen.
 2. Afdelingsoversigt 2012-2013.

 

Dagsorden

 

Formalia:

 1. Fremmøderegistrering

Uffe
Pedersen, Birthe Kvist Rasmussen, Lars Rauh, Helene Kindberg, Kjeld Thomsen
samt undertegnede. Afbud fra Per Feldskov og Else Carstensen.

 1. Godkendelse af referat

Godkendt
uden bemærkninger.

 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt
uden bemærkninger.

 

Orientering: Nyt siden sidste møde

 1. Orientering ved formanden
  • 1. arrangement inden for østkystsamarbejdet med
   spillere fra de 4 byer. Oprettelse af fælles spilleafdeling. (Betaling af
   spilleafgift pr. gang). Der blev spillet ”Across the field” . Forsøget er
   foreløbigt aftalt til at løbe et år.
  • DBF mere aktiv med nyheder og opdateringer på
   hjemmesiden.
  • Orientering gennemført i HBK og mandag aftale
   med Sohl afdelingen.

 

 1. Orientering ved bestyrelsens medlemmer samt
  forretningsfører
  • Næstformand
 1. i.
  Orientering
  gennemført i afdeling 82 og Spar Knægt.
 2. ii.
  Turneringsudvalget
  skal fremover alene have tilsendt bestyrelsens mødedatoer.
 3. iii.
  Hvad kræves det
  for at deltage i eksterne turneringer? (Systemkort/tilmelding/niveau). Kjeld
  vil reklamere mere for eksterne turneringer, samt være til rådighed for
  afdelingerne til gennemgang/støtte i udfyldelse af systemkort. Ligeledes kan
  han støtte i forbindelse med tilmelding til eksterne turneringer. Ved egen
  tilmelding (hvilket vil være det normale) skal man huske at ”komme fra”
  Haderslev Bridge Center og undlade at benytte afdelingsnavnet.
 4. i.
  Regnskab jf.
  bilag afleveret til revisor.
 5. ii.
  Kørselsudgifter
  skal oprettes som selvstændigt udgifts emne.
 6. iii.
  Budget
  2012-2013: (ej fremlagt, fremlægges 29. oktober) Skal indeholde medlemmernes
  totale indbetaling under indtægt (samt medlemstal og antal spillebetalinger). Betaling
  af medlemskab af DBF påføres under udgift.
 7. i.
  Status: Omkring
  20 sponsorer.
 8. ii.
  Elitegaming:
  Procedure for ansøgning m.v. aftalt.
 9. i.
  Komputeren i
  mødelokalet har ”drillet”. Derfor anvendes fremover de to komputere på
  kontoret.
 10. ii.
  Onsdag aften 3.
  oktober var der forsøg på tyveri fra ølkassen. Tyven blev stoppet med fingrene
  om pengene. (Døren var ikke låst). Sekretæren sender reminder til formændene.
 11. iii.
  Hjemmesiden:
  ”Opkobling” alene til Haderslev Bridgecenter uanset om man kommer via DBF
  kluboversigt eller har tastet direkte.
  Lars er på opgaven.
 12. i.
  Status: 340
  medlemmer, heraf 1 junior. Dette er en tilbagegang på 24. Det nye
  uddannelseshold med 28 interesserede er ikke talt med. Dette kan først ske fra
  november efter udløb af ”prøveperiode”.
 13. i.
  Ny
  afdelingsoversigt udarbejdet. Det nye uddannelseshold vil først fremgå fra
  november.
 14. ii.
  Velkomst/orienteringsfolder
  udarbejdet. Med indførelse af ”drop-in” torsdag eftermiddag (og et par mindre
  skrift rettelser) iværksættes folderen til trykning i 300 eksemplarer. (Lars
  trykker efter modtagelse af folderen både som PDF- fil og i publiser.)
 15. i.
  Opgørelse af
  medlemstallet har drillet. (Orientering tidligere udsendt til formændene).
 16. ii.
  Turneringsudvalget:
  Der er nu tre interesserede der har meldt sig nemlig Birthe Riis, Jette Rugaard
  Hansen og Ulla Borrebye Andersen.
 17. iii.
  Til støtte for
  gennemførelse af turnering 3-4. november er der behov for 2 personer ud over
  Dorte Dinesen(evt. melde sig til 1 dag). Se opslag i centret.
 18. iv.
  Begynderhold. 28
  elever har tilmeldt sig. Inspirationen er primært kommet fra nuværende
  medlemmer og reklame i ugeavisen.
 19. v.
  Søndagskurserne:
  God deltagelse/tilmelding. Mellem 24-32, en del fra Kolding og Åbenrå.
  • Kasserer (Per afbud, information givet af
   Kjeld)
  • Sponsorleder (Else afbud, information givet af
   Kjeld)
  • IT-leder
  • Medlemsadministrator
  • Sekretær
  • Forretningsfører

 

 1. Orientering fra udvalg
  • Turneringsudvalget
 1. i.
  Status: Tre har
  meldt sig som interesserede. Udvalget endnu ikke oprettet.

 

Beslutningspunkter:

 1. Drop in – evt. udvidelse med torsdag
  eftermiddag.
  • Det er besluttet at der næste sommer
   gennemføres ”drop-in” tirsdag aften og torsdag eftermiddag. Der skal
   oprettes en arbejdsgruppe på 4 til
   at forestå gennemførelse af de 18-20 spilleperioder torsdag eftermiddag.
   Keld vil være arrangør og ”back-up”. Foreløbigt har Birthe Kvist Rasmussen
   og Helene Kindberg meldt sig. Tiltaget indarbejdes i
   velkomst/orienteringsfolderen. (Sekretæren)

 

 1. Nedsat betaling for juniorer?
  • Der er mulighed for at ansøge bestyrelsen om
   tilskud til juniorarrangementer.

 

 1. Ventilation.
  • Drøftelse på baggrund af Rambøl rapport og
   Glenco tilbud samt Golfklubbens system.
 1. i.
  Henset til den
  økonomiske situation udskydes beslutningen et år.

 

 1. Prioriteringer og mål for sæsonen.
  • Jf. bilag.

 

 

Eventuelt

 • Den ekstra formiddagsafdeling kommer ikke op at
  stå i denne sæson. For lille tilmelding.
 • Kan man lave en ”drop-in” afdeling i
  afdelingernes spilleperiode? Kjeld er på sagen.
 • Hjertestarter: Der indhentet to tilbud. Tilbud
  fra Falck ca. 10.000. Intet nyt om tilskud.
 • Anvendelse af opslagstavlen: Ingen faste rammer.
  Kjeld fører tilsyn og prioriterer sponsorer.
 • Kortlægning: Er kortlægningen programmeret efter
  sværhedsgrad eller lignende? Dette er ikke tilladt hvorfor kortlægningen
  alene er tilfældig.

 

Næste møde

Mandag 29. oktober kl. 1730
i HBC.

Dagsorden økonomi: Regnskab
2011-2012 og budget 2012-2013.

 

Efterfølgende møde

Punkter til dagsordenen:

 • Forvaltningsbestemmelser

 

 

 

Nyheder mv.

Sponsorer