Referat af bestyrelsesmøder

Referat af Bestyrelsesmøde 07.12.12

Referat af 14. bestyrelsesmøde fredag
07. december kl. 1230 i HBC (mødelokalet).

Bilag:

Årets gang.

Dagsorden

 

Formalia:

 1. Fremmøderegistrering.

Uffe
Pedersen, Birthe Rasmussen, Per Feldskov. Else Carstensen, Helene Kindberg,
Kjeld Thomsen samt undertegnede. Afbud fra Lars Rauh.

 1. Godkendelse af referat.
  • Referat af bestyrelsesmøde 05.oktober.
 1. i.
  Godkendt.
 2. i.
  Godkendt.
 3. i.
  Godkendt
  • Referat af bestyrelsesmøde 29. oktober.
  • Referat af bestyrelsesmøde 9. november.
 1. Godkendelse af dagsorden.
  • Godkendt.

 

Orientering: Nyt siden sidste møde

 1. Orientering ved formanden.
  • Intet nyt.

 

 1. Orientering ved bestyrelsens medlemmer samt
  forretningsfører
  • Næstformand.
 1. i.
  Intet nyt.
 2. i.
  Status budget
  gennemgået. Der er enkelte restancer. Vi holder os inden for rammerne af
  årsbudgettet. (Under mødet behandlet under pkt. 7.)
 3. i.
  Status: 19
  sponsorater + Jyske Bank (250 spil kort), 1 sponsorat under vejs. Ansøgning til
  Elite Gaming fremsendt.
 4. i.
  Afdelingerne er
  nu selvstyrende. (Fremført af Kjeld)
 5. ii.
  Registreringerne
  af besøgende på hjemmesiden er fortsat ”unik” og ikke ”dag” tællende. Skal
  rettes.
 6. iii.
  Referaterne
  kommer ikke altid på hjemmesiden og præsenteres ikke altid i en læsevenlig
  form. Det blev besluttet at optagelser på hjemmesiden foretages af Lars.
 7. i.
  Bestyrelsen
  gennemfører test af medlemsregistreringen inden en generel frigivelse.
 8. i.
  Intet nyt.
 9. i.
  Distriktsarrangementet i 1. weekend i november (Jysk/Fynsk kvalifikationsrække) forløb fint. (Overskud på ca. 5.000 bl. a. på grund af den fine interne støtte).
 10. ii.
  Der er udsendt
  procedure vedrørende afregning af drikkevarer under juleafslutningerne i
  afdelingerne.
  • Kasserer.
  • Sponsorleder.
  • IT-leder
  • Medlemsadministrator.
  • Sekretær.
  • Forretningsfører

 

 1. Orientering fra udvalg
  • Turneringsudvalget.
 1. i.
  Turneringsudvalget
  er oprettet pr. 1. oktober 2012. Der er endnu ikke gennemført konstituerende
  møde. Udvalget består af Birthe Riis, Ole Borreby og Jette Rugaard. Kjeld er
  tovholder.

 

Beslutningspunkter:

 1. Regnskabsperioden.
  • Drøftelse af eventuel ændring af vedtægterne
   §11 Regnskab og revision, således: Klubbens regnskabsår går fra 1. april
   til 31. marts. Det reviderede regnskab offentliggøres senest 20. april.
 1. i.
  Enighed om at
  iværksætte ændringen så hurtigt som muligt.
 2. ii.
  Indkaldelse til
  ekstraordinær generalforsamling 5. februar 2013 kl. 1800. Sekretær udarbejder
  forslag, herunder kontrollerer for evt. følgevirkninger i andre §. Forslaget
  godkendes af bestyrelsen via mail og sekretær iværksætter herefter indkaldelse
  til den ekstraordinære generalforsamling.

 

 1. Spilleafgiftsstruktur.
  • Drøftelse af spilleafgiftsstrukturen i HBC.
 1. i.
  Tilskud fra
  kommunen.
  1. Mulighederne for
   at få tilskud fra Haderslev Kommunen via f.eks. folkeoplysningsmidlerne skal
   undersøges. Uffe har opgaven.
 2. ii.
  Spilleafgift.
  1. Forskellige
   muligheder blev drøftet. Rabat for formiddage. Rabat for flere spilleperioder.
   Kassereren undersøger konsekvenserne hvis spilleafgiften sammensættes således:
   1. og 2. spilleperiode 30 kr., 3. spilleperiode 25 kr. og 4. spilleperiode 15
   kr. pr. gang. Forudsætning: Nuværende medlemssammensætning.

 

 1. ”Årets gang”.
  • Drøftelse af oplysninger, der skal tilgå HBC
   fra afdelingerne igennem en sæson.
 1. i.
  Hensigt: at
  lette administrationen og at skabe overblik i afdelingerne. Oplæg drøftet og
  justeret. Bilag til anvendelse for medlemsregistrering udleveret. Se bilag.

 

 

Eventuelt

 • Kontrakt forretningsfører tages op næste gang.

 

Næste møde

 • 5. februar kl. 1730 i HBC.

 

 

H.B.Sørensen

Sekretær

 

 

 

 

Referat af 14. bestyrelsesmøde fredag
07. december kl. 1230 i HBC (mødelokalet).

Bilag:

Årets gang.

Dagsorden

 

Formalia:

 1. Fremmøderegistrering.

Uffe
Pedersen, Birthe Rasmussen, Per Feldskov. Else Carstensen, Helene Kindberg,
Kjeld Thomsen samt undertegnede. Afbud fra Lars Rauh.

 1. Godkendelse af referat.
  • Referat af bestyrelsesmøde 05.oktober.
 1. i.
  Godkendt.
 2. i.
  Godkendt.
 3. i.
  Godkendt
  • Referat af bestyrelsesmøde 29. oktober.
  • Referat af bestyrelsesmøde 9. november.
 1. Godkendelse af dagsorden.
  • Godkendt.

 

Orientering: Nyt siden sidste møde

 1. Orientering ved formanden.
  • Intet nyt.

 

 1. Orientering ved bestyrelsens medlemmer samt
  forretningsfører
  • Næstformand.
 1. i.
  Intet nyt.
 2. i.
  Status budget
  gennemgået. Der er enkelte restancer. Vi holder os inden for rammerne af
  årsbudgettet. (Under mødet behandlet under pkt. 7.)
 3. i.
  Status: 19
  sponsorater + Jyske Bank (250 spil kort), 1 sponsorat under vejs. Ansøgning til
  Elite Gaming fremsendt.
 4. i.
  Afdelingerne er
  nu selvstyrende. (Fremført af Kjeld)
 5. ii.
  Registreringerne
  af besøgende på hjemmesiden er fortsat ”unik” og ikke ”dag” tællende. Skal
  rettes.
 6. iii.
  Referaterne
  kommer ikke altid på hjemmesiden og præsenteres ikke altid i en læsevenlig
  form. Det blev besluttet at optagelser på hjemmesiden foretages af Lars.
 7. i.
  Bestyrelsen
  gennemfører test af medlemsregistreringen inden en generel frigivelse.
 8. i.
  Intet nyt.
 9. i.
  Distriktsarrangementet i 1. weekend i november (Jysk/Fynsk kvalifikationsrække) forløb fint. (Overskud på ca. 5.000 bl. a. på grund af den fine interne støtte).
 10. ii.
  Der er udsendt
  procedure vedrørende afregning af drikkevarer under juleafslutningerne i
  afdelingerne.
  • Kasserer.
  • Sponsorleder.
  • IT-leder
  • Medlemsadministrator.
  • Sekretær.
  • Forretningsfører

 

 1. Orientering fra udvalg
  • Turneringsudvalget.
 1. i.
  Turneringsudvalget
  er oprettet pr. 1. oktober 2012. Der er endnu ikke gennemført konstituerende
  møde. Udvalget består af Birthe Riis, Ole Borreby og Jette Rugaard. Kjeld er
  tovholder.

 

Beslutningspunkter:

 1. Regnskabsperioden.
  • Drøftelse af eventuel ændring af vedtægterne
   §11 Regnskab og revision, således: Klubbens regnskabsår går fra 1. april
   til 31. marts. Det reviderede regnskab offentliggøres senest 20. april.
 1. i.
  Enighed om at
  iværksætte ændringen så hurtigt som muligt.
 2. ii.
  Indkaldelse til
  ekstraordinær generalforsamling 5. februar 2013 kl. 1800. Sekretær udarbejder
  forslag, herunder kontrollerer for evt. følgevirkninger i andre §. Forslaget
  godkendes af bestyrelsen via mail og sekretær iværksætter herefter indkaldelse
  til den ekstraordinære generalforsamling.

 

 1. Spilleafgiftsstruktur.
  • Drøftelse af spilleafgiftsstrukturen i HBC.
 1. i.
  Tilskud fra
  kommunen.
  1. Mulighederne for
   at få tilskud fra Haderslev Kommunen via f.eks. folkeoplysningsmidlerne skal
   undersøges. Uffe har opgaven.
 2. ii.
  Spilleafgift.
  1. Forskellige
   muligheder blev drøftet. Rabat for formiddage. Rabat for flere spilleperioder.
   Kassereren undersøger konsekvenserne hvis spilleafgiften sammensættes således:
   1. og 2. spilleperiode 30 kr., 3. spilleperiode 25 kr. og 4. spilleperiode 15
   kr. pr. gang. Forudsætning: Nuværende medlemssammensætning.

 

 1. ”Årets gang”.
  • Drøftelse af oplysninger, der skal tilgå HBC
   fra afdelingerne igennem en sæson.
 1. i.
  Hensigt: at
  lette administrationen og at skabe overblik i afdelingerne. Oplæg drøftet og
  justeret. Bilag til anvendelse for medlemsregistrering udleveret. Se bilag.

 

 

Eventuelt

 • Kontrakt forretningsfører tages op næste gang.

 

Næste møde

 • 5. februar kl. 1730 i HBC.

 

 

H.B.Sørensen

Sekretær

Referat af 14. bestyrelsesmøde fredag
07. december kl. 1230 i HBC (mødelokalet).

Bilag:

Årets gang.

Dagsorden

 

Formalia:

 1. Fremmøderegistrering.

Uffe
Pedersen, Birthe Rasmussen, Per Feldskov. Else Carstensen, Helene Kindberg,
Kjeld Thomsen samt undertegnede. Afbud fra Lars Rauh.

 1. Godkendelse af referat.
  • Referat af bestyrelsesmøde 05.oktober.
 1. i.
  Godkendt.
 2. i.
  Godkendt.
 3. i.
  Godkendt
  • Referat af bestyrelsesmøde 29. oktober.
  • Referat af bestyrelsesmøde 9. november.
 1. Godkendelse af dagsorden.
  • Godkendt.

 

Orientering: Nyt siden sidste møde

 1. Orientering ved formanden.
  • Intet nyt.

 

 1. Orientering ved bestyrelsens medlemmer samt
  forretningsfører
  • Næstformand.
 1. i.
  Intet nyt.
 2. i.
  Status budget
  gennemgået. Der er enkelte restancer. Vi holder os inden for rammerne af
  årsbudgettet. (Under mødet behandlet under pkt. 7.)
 3. i.
  Status: 19
  sponsorater + Jyske Bank (250 spil kort), 1 sponsorat under vejs. Ansøgning til
  Elite Gaming fremsendt.
 4. i.
  Afdelingerne er
  nu selvstyrende. (Fremført af Kjeld)
 5. ii.
  Registreringerne
  af besøgende på hjemmesiden er fortsat ”unik” og ikke ”dag” tællende. Skal
  rettes.
 6. iii.
  Referaterne
  kommer ikke altid på hjemmesiden og præsenteres ikke altid i en læsevenlig
  form. Det blev besluttet at optagelser på hjemmesiden foretages af Lars.
 7. i.
  Bestyrelsen
  gennemfører test af medlemsregistreringen inden en generel frigivelse.
 8. i.
  Intet nyt.
 9. i.
  Distriktsarrangementet i 1. weekend i november (Jysk/Fynsk kvalifikationsrække) forløb fint. (Overskud på ca. 5.000 bl. a. på grund af den fine interne støtte).
 10. ii.
  Der er udsendt
  procedure vedrørende afregning af drikkevarer under juleafslutningerne i
  afdelingerne.
  • Kasserer.
  • Sponsorleder.
  • IT-leder
  • Medlemsadministrator.
  • Sekretær.
  • Forretningsfører

 

 1. Orientering fra udvalg
  • Turneringsudvalget.
 1. i.
  Turneringsudvalget
  er oprettet pr. 1. oktober 2012. Der er endnu ikke gennemført konstituerende
  møde. Udvalget består af Birthe Riis, Ole Borreby og Jette Rugaard. Kjeld er
  tovholder.

 

Beslutningspunkter:

 1. Regnskabsperioden.
  • Drøftelse af eventuel ændring af vedtægterne
   §11 Regnskab og revision, således: Klubbens regnskabsår går fra 1. april
   til 31. marts. Det reviderede regnskab offentliggøres senest 20. april.
 1. i.
  Enighed om at
  iværksætte ændringen så hurtigt som muligt.
 2. ii.
  Indkaldelse til
  ekstraordinær generalforsamling 5. februar 2013 kl. 1800. Sekretær udarbejder
  forslag, herunder kontrollerer for evt. følgevirkninger i andre §. Forslaget
  godkendes af bestyrelsen via mail og sekretær iværksætter herefter indkaldelse
  til den ekstraordinære generalforsamling.

 

 1. Spilleafgiftsstruktur.
  • Drøftelse af spilleafgiftsstrukturen i HBC.
 1. i.
  Tilskud fra
  kommunen.
  1. Mulighederne for
   at få tilskud fra Haderslev Kommunen via f.eks. folkeoplysningsmidlerne skal
   undersøges. Uffe har opgaven.
 2. ii.
  Spilleafgift.
  1. Forskellige
   muligheder blev drøftet. Rabat for formiddage. Rabat for flere spilleperioder.
   Kassereren undersøger konsekvenserne hvis spilleafgiften sammensættes således:
   1. og 2. spilleperiode 30 kr., 3. spilleperiode 25 kr. og 4. spilleperiode 15
   kr. pr. gang. Forudsætning: Nuværende medlemssammensætning.

 

 1. ”Årets gang”.
  • Drøftelse af oplysninger, der skal tilgå HBC
   fra afdelingerne igennem en sæson.
 1. i.
  Hensigt: at
  lette administrationen og at skabe overblik i afdelingerne. Oplæg drøftet og
  justeret. Bilag til anvendelse for medlemsregistrering udleveret. Se bilag.

 

 

Eventuelt

 • Kontrakt forretningsfører tages op næste gang.

 

Næste møde

 • 5. februar kl. 1730 i HBC.

 

 

H.B.Sørensen

Sekretær

Referat af 14. bestyrelsesmøde fredag
07. december kl. 1230 i HBC (mødelokalet).

Bilag:

Årets gang.

Dagsorden

 

Formalia:

 1. Fremmøderegistrering.

Uffe
Pedersen, Birthe Rasmussen, Per Feldskov. Else Carstensen, Helene Kindberg,
Kjeld Thomsen samt undertegnede. Afbud fra Lars Rauh.

 1. Godkendelse af referat.
  • Referat af bestyrelsesmøde 05.oktober.
 1. i.
  Godkendt.
 2. i.
  Godkendt.
 3. i.
  Godkendt
  • Referat af bestyrelsesmøde 29. oktober.
  • Referat af bestyrelsesmøde 9. november.
 1. Godkendelse af dagsorden.
  • Godkendt.

 

Orientering: Nyt siden sidste møde

 1. Orientering ved formanden.
  • Intet nyt.

 

 1. Orientering ved bestyrelsens medlemmer samt
  forretningsfører
  • Næstformand.
 1. i.
  Intet nyt.
 2. i.
  Status budget
  gennemgået. Der er enkelte restancer. Vi holder os inden for rammerne af
  årsbudgettet. (Under mødet behandlet under pkt. 7.)
 3. i.
  Status: 19
  sponsorater + Jyske Bank (250 spil kort), 1 sponsorat under vejs. Ansøgning til
  Elite Gaming fremsendt.
 4. i.
  Afdelingerne er
  nu selvstyrende. (Fremført af Kjeld)
 5. ii.
  Registreringerne
  af besøgende på hjemmesiden er fortsat ”unik” og ikke ”dag” tællende. Skal
  rettes.
 6. iii.
  Referaterne
  kommer ikke altid på hjemmesiden og præsenteres ikke altid i en læsevenlig
  form. Det blev besluttet at optagelser på hjemmesiden foretages af Lars.
 7. i.
  Bestyrelsen
  gennemfører test af medlemsregistreringen inden en generel frigivelse.
 8. i.
  Intet nyt.
 9. i.
  Distriktsarrangementet i 1. weekend i november (Jysk/Fynsk kvalifikationsrække) forløb fint. (Overskud på ca. 5.000 bl. a. på grund af den fine interne støtte).
 10. ii.
  Der er udsendt
  procedure vedrørende afregning af drikkevarer under juleafslutningerne i
  afdelingerne.
  • Kasserer.
  • Sponsorleder.
  • IT-leder
  • Medlemsadministrator.
  • Sekretær.
  • Forretningsfører

 

 1. Orientering fra udvalg
  • Turneringsudvalget.
 1. i.
  Turneringsudvalget
  er oprettet pr. 1. oktober 2012. Der er endnu ikke gennemført konstituerende
  møde. Udvalget består af Birthe Riis, Ole Borreby og Jette Rugaard. Kjeld er
  tovholder.

 

Beslutningspunkter:

 1. Regnskabsperioden.
  • Drøftelse af eventuel ændring af vedtægterne
   §11 Regnskab og revision, således: Klubbens regnskabsår går fra 1. april
   til 31. marts. Det reviderede regnskab offentliggøres senest 20. april.
 1. i.
  Enighed om at
  iværksætte ændringen så hurtigt som muligt.
 2. ii.
  Indkaldelse til
  ekstraordinær generalforsamling 5. februar 2013 kl. 1800. Sekretær udarbejder
  forslag, herunder kontrollerer for evt. følgevirkninger i andre §. Forslaget
  godkendes af bestyrelsen via mail og sekretær iværksætter herefter indkaldelse
  til den ekstraordinære generalforsamling.

 

 1. Spilleafgiftsstruktur.
  • Drøftelse af spilleafgiftsstrukturen i HBC.
 1. i.
  Tilskud fra
  kommunen.
  1. Mulighederne for
   at få tilskud fra Haderslev Kommunen via f.eks. folkeoplysningsmidlerne skal
   undersøges. Uffe har opgaven.
 2. ii.
  Spilleafgift.
  1. Forskellige
   muligheder blev drøftet. Rabat for formiddage. Rabat for flere spilleperioder.
   Kassereren undersøger konsekvenserne hvis spilleafgiften sammensættes således:
   1. og 2. spilleperiode 30 kr., 3. spilleperiode 25 kr. og 4. spilleperiode 15
   kr. pr. gang. Forudsætning: Nuværende medlemssammensætning.

 

 1. ”Årets gang”.
  • Drøftelse af oplysninger, der skal tilgå HBC
   fra afdelingerne igennem en sæson.
 1. i.
  Hensigt: at
  lette administrationen og at skabe overblik i afdelingerne. Oplæg drøftet og
  justeret. Bilag til anvendelse for medlemsregistrering udleveret. Se bilag.

 

 

Eventuelt

 • Kontrakt forretningsfører tages op næste gang.

 

Næste møde

 • 5. februar kl. 1730 i HBC.

 

 

H.B.Sørensen

Sekretær

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyheder mv.

Sponsorer