Referat af bestyrelsesmøder

Referat af bestyrelsesmøde d.12 april 2013

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde fredag 12. april kl. 1300 i HBC mødelokale.

 

 

Dagsorden

 

Formalia:

 1. 1. Fremmøderegistrering.

Uffe Pedersen, Birthe Rasmussen, Per Feldskov, Else Carstensen, Lars Rauh, Kjeld Thomsen samt undertegnede. Afbud fra Helene Kindberg.

 1. 2. Godkendelse af referat.

Ingen bemærkninger.

 1. 3. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.

 

Orientering: Nyt siden sidste møde

 1. 4. Orientering ved formanden.

Møde gennemført i østkystsamarbejdet. Elitesamarbejdet fortsætter (møder samt uddannelse).

Klage fra Vojens Bridgeklub over drop-in torsdag eftermiddag idet det vil konkurrere med Vojens torsdag aften bridge. HBC varslede Vojens Bridgeklub forud for beslutningen. Vi vurderer at det ikke er de samme, der vil spille eftermiddag og aften. På nuværende tidspunkt er det for sent at ændre, idet vi har iværksat implementering.

 

 1. 5. Orientering ved bestyrelsens medlemmer samt forretningsfører
  • • Næstformand
   1. i. Ikke alle får tilført de bronzepoint de er berettiget til. Ligeledes får ikke alle de foldere/kort de er berettiget til. Ved problemer rettes der henvendelse til Kjeld (jf. orienteringsskrivelse fra Kjeld af 10. april 2013.)
   2. ii. Distriktets turneringslederkursus. Birthe tilmelder sig direkte. Det skal tilsikres at folk der står for gennemførelse af drop-in samt medlemmer af turneringsudvalget er orienteret om kurset og muligheden for tilmelding.
  • • Kasserer.
   1. i. Intet
  • • Sponsorleder
   1. i. Status: 21 sponsorer plus Jyske Bank. 7 opkrævninger udsendt.
  • • IT-leder.
   1. i. Der mangler ”filer” af sponsorer til anvendelse på hjemmesiden. Lars indhenter det manglende materiale.
  • • Medlemsadministrator.
   1. i. Intet (Jf. Kjeld)
  • • Sekretær.
   1. i. Referat af ekstraordinær generalforsamling godkendt.
  • • Forretningsfører.
   1. i. Center-/sponsorturnering 17. marts havde 84 deltagere og gav et godt overskud.
   2. ii. 4 mand (et pigehold) gennemfører drop-in torsdag eftermiddag.
   3. iii. Ny afdeling oprettes torsdag formiddag.
   4. iv. Nybegyndere/fortsættelsesholdet: Alle 28 fortsætter i HBC.
   5. v. Nyt begynderhold: P.t. 13 tilmeldte.
   6. vi. God kutyme at bestille mad hos vore sponsorer til jule- og afslutningsarrangementerne.
   7. vii. Samlet liste over vore sponsorer sættes på hjemmesiden.

 

   1. 6. Orientering fra udvalg.
  • • Turneringsudvalget .
   1. i. Aktivt udvalg. Møde gennemført 12. april.
   2. ii. 1. arrangement 28. maj med H.K.Sørensen. Foredrag – spisning – drop-in. Nærmere tilgår.
   3. iii. Næste møde i juni. Det er planen at gennemføre et arrangement mere i år.
   4. iv. Distriktsmesterskaber: HBC (Kjeld) byder ind på MIX-PAR. Der bliver behov for støtte til det praktiske.

 

   1. 7. Orientering fra ad HOC udvalg.
  • • Forhandlingsudvalget.
   1. i. Kjelds kontrakt fremlagt til orientering. Funktionen er ændret fra forretningsfører til tilsynsførende. Arbejdsopgaver uændret.
  • • Tilskudsudvalget.
   1. i. Uffe og Kjeld har gennemført et sonderende møde med kulturudvalget. Herunder søgt oplysninger om udvalget virke og muligheder. Der er planlagt opfølgende møde i HBC lokaler i maj måned.
   2. ii. Såfremt det besluttes at HBC skal have hjertestarter kan kommunen tilbyde: Kursus 3 timer 12 elever. Pris: 4.500 kr, efterfølgende elever 120 kr, (op til 20 elever).

Repetitionskursus ca. hver 3. år. Prisen på hjertestarter af samme model som der gennemføres uddannelse på er 15.000-16.000 kr. Muligheden for at få tilskud ikke undersøgt.

 

Beslutningspunkter:

 

   1. 8. Generalforsamling.
  • • Bestyrelsens beretning.
   1. i. Godkendt uden supplerende bemærkninger. Uffe vil forberede PP til gennemgang (ej oplæsning).
  • • Regnskab og udlodning af elevatorandele.
   1. i. Det reviderede regnskab gennemgået og efter en længere afklarende drøftelse er regnskabet klar til fremlæggelse uden bemærkninger. Der er i perioden 1/9-11 til 31/3 13 udloddet/indløst 15.000 kr. af elevatorandelene. Endvidere er det blevet besluttet at udlodde 15.000 til indløsning i den kommende regnskabsperiode. (Regnskab 2013-2014). Er udtrukket se opslag.
  • • Budget samt forslag til kontingent og spillerbetaling.
   1. i. Budgetforslag fremlagt og gennemgået. Ingen bemærkninger.
   2. ii. Uffe vil klargøre PP med forslag til kontingent og spillerbetaling.
  • • Valg.
   1. i. Dirigent. Klar med forslag
   2. ii. Siddende bestyrelse jf. indkaldelse.
   3. iii. Suppleanter: Ingen forslag fra bestyrelsen.
   4. iv. Revisor og revisorsuppleant: Klar med forslag.

 

 

Eventuelt.

   • • Evaluering af vor deltagelse i sportsevent.
  • o Vil vi deltage næste gang? Afklares senere.
  • • Vil vi deltage i 24-timers arrangementet? Afklares senere.

 

Næste møde.

Efter gennemførelsen af den ordinære generalforsamling.

 

 

Holger Baden Sørensen

Sekretær

 

 

 

Nyheder mv.

Sponsorer