Referat af bestyrelsesmøder

Referat af bestyrelses møde 8 april 2014

Referat af bestyrelsesmøde i HBC tirsdag den 8. april 2014.

Bilag:

 1. Årets gang.
 2. Medlemsregistrering.
 3. Medlemsregistrering.
 4. Klubregler Haderslev Bridgecenter april 2014.
 5. Seneste Aktivitetsoversigt (AKOS) HBC.

Dagsorden

Formalia:

 1. Fremmøderegistrering.

Alle til stede.

 1. Godkendelse af referat.

Godkendt.

 1. Godkendelse af dagsorden.

Nyt pkt. 6a: Distribution af sponsor- og informationsfolder.

 

Orientering: Nyt siden sidste møde

 1. Orientering ved formanden.
 • Jon Brodersen tildelt 4.000 kr. fra distriktet til træning forud for verdensmesterskaberne i Istanbul.
 • Distriktsturneringer: Vi har endnu ikke meddelt distriktet, hvike turneringer, vi gerne vil have i HBC. Kjeld Thomsen ordner.
 • Centerturnering gennemført med god tilslutning.
 • Distriktsarrangement gennemført i Haderslev (Referat fra mødet på distriktets hjemmeside). Uffe havde indlæg vedrørende skolebridge. DBF arbejder på at få synliggjort bridgens gavnlige virkning, herunder at den fremmer logisk tænkning. HBC vil gøre mere ud af ”grøn” turnering i fremtiden.
 • 2. sæson af østkystsamarbejdet.
  • Samarbejdet kører godt
  • Kjeld har givet undervisning.

 

 1. Orientering ved bestyrelsens medlemmer samt centerleder
 • Birthe Rasmussen: Status guldturneringen: P.t. 6 tilmeldte.
 • Lars Rauh: 50 foldere trykt. Omslag tænkt gennemgående (alene ajourføring med sponsorer). Indlæg ”dækkende den nærmeste fremtid”/aktuelt nyt. Enten fra HBC og/eller fra afdelingerne.
 • Kjeld Thomsen: 2. års undervisningshold fordeles i næste sæson med mange til spar knægt, øvrige ”jævnt” fordelt på afdelingerne.
 • Helene Kindberg: Kuverter med etui fordelt til afdelingerne. Det kører ikke tilfredsstillende fra DBF. Flere får samme etui 2 gange. Uffe tager kontakt til Stig Bøg Sørensen (DBF) og giver tilbagemelding. Hjælpemappe bridgecentralen ønskes opdateret med henblik på fejlfinding. Ikke alle spiller med placeringspoint. Skal alle spille med placeringspoint? Til overvejelse.
 • Else Carstensen: Guldturnering: Der laves speciel event sponsor samt faste sponsorer nævnes i eventfolder.
 • Holger Baden Sørensen: Justering af klubregler og årets gang på baggrund af fælles substitutliste. (Se bilag 1-2). Der kommer ”huskeseddel” i dueslaget/posthylden primo september.

 

 1. Orientering fra stående og midlertidige udvalg.
 • Næste arrangement 27. maj kl. 17.30: H.C.Nielsen fra Vejle, se folder.

 

6a. Distribution af sponsor- og informationsfolder.

 • Sponsoroversigten justeres Søstjernen skal med.
 • Der skal trykkes ca. 400 stk. til udlevering inden afdelingerne går på sommerferie. De første 50 skal bruges på torsdag.
 • Trykkepris i farver ikke endeligt afklaret.

 

Beslutningspunkter

 1. Betaling for substitutter og betaling/ingen betaling for tilknytning af elever fra undervisningsholdene til de enkelte afdelinger.
 • Til vedtagelse på generalforsamlingen under pkt. 4: ” Deltagere på nybegynder undervisningshold kan efter 1½ sæson tilbydes ½ års gratis spilleafgift i en afdeling, hvis det passer ind i den eksisterende afdelings turneringsprogram og medlemstal.”

 

8. Generalforsamling.

 • Beretning.
  • Oplæg godkendt, kun meget små justeringer. Den gode økonomi og udlodningen af andelsbeviser fremlægges af Per Feldskov under gennemgang af regnskab.
  • Regnskab.
   • Regnskab gennemgået og godkendt. Revisor har endnu ikke haft tid til gennemgang/godkendelse.
   • Kontingent og spilleafgift.
    • Forslag: Kontingent uændret 400. Spilleafgift som hovedregel uændret dvs. Alle skal betale 30 kr. pr. spilletid og der skal mindst betales for 30 spilletider i de enkelte afdelinger. For flergangsspillere gives der en rabat på 250 kr. pr. spilleperiode efter de to førstespilleperioder. Såfremt man oppebærer reduceret spilleafgift (ungdomsrabat) reduceres flergangsrabatten med 50%. Endvidere foreslås at: ”Deltagere på nybegynder undervisningshold efter 1½ sæson kan tilbydes ½ års gratis spilleafgift i en afdeling, hvis det passer ind i den eksisterende afdelings turneringsprogram og medlemstal.”
    • Indkomne forslag.
    • Modtaget forslag om ændring af garderobe, forslaget drøftet; men kan ikke anbefales af bestyrelsen. (Der er for nærværende over 100 bøjler i nuværende garderobe, herudover ca. 40 bøjler i garderoben i underetagen. Arealet ønskes endvidere friholdt til ”tag selv borde m.v.” under større arrangementer i klubben.)
    • Valg.
     • Indkaldelsen gennemgået. Dirigent emne har sagt ja.
     • Generelt opfordres alle til at støtte de mange frivilliges arbejde ved at møde frem til generalforsamlingen.

 

 1. Udbetaling af ”elevatorpenge”/andelsbeviser.
 • Der udbetales 15.000 kr.
 • Sidst på året gøres ny status for evt. at udbetale igen.

Eventuelt

 • Helene Kindberg: Vi bør have en fodgængerovergang, trafikken kører stærkt fra begge sider. Kjeld Thomsen undersøger ved kommunen. (Vurderes mindre realistisk idet der er en fodgængerovergang i ”svinget” lidt sydligere.
 • Holger Baden Sørensen: HBC reklame for DM for spillere med grønne kort 6. april var ikke vellykket, idet turneringen måtte aflyses. Ekstra uheldigt, da vi har anført at vi vil gøre noget ekstra for grønne turneringer. Placeringen tæt på centercup, samt manglende kendskab i afdelingerne er naturligvis noget af forklaringen. Vi har ca. 180 medlemmer i HBC mod hvem netop denne turnering er rettet.

Næste møde

1800 forud for generalforsamlingen 22. april i HBC.

 

 

Nyheder mv.

Sponsorer