Referat af bestyrelsesmøder

Referat af 2. Bestyrelsesmøde sæson 2015 – 2016.

 

 

Haderslev, den 06. oktober 2015

Referat af 2. Bestyrelsesmøde sæson 2015 – 2016.

 

Til stede: Uffe Pedersen, Birthe Rasmussen, Per Feldskov, Jørn Møller, Ole Mortensen, Kjeld Thomsen.

Fraværende: Lars Rauh, Helene Kindberg.

 

Dagsorden:

  1. 1. Velkomst og formalia – ved formanden
  2. 2. Bemærkninger til referat fra sidste møde
  3. 3. Økonomi – ved kassereren
  4. 4. Forhandlingsudvalg og kommission
  5. 5. Orientering

– centerlederen

– bestyrelsens medlemmer

5. Økonomi – ved kasseren

6. Funktionsbeskrivelser – en gennemgang

7. Eventuelt

ad. pkt. 1 og 2:

Formanden bød velkommen.

Referat fra sidste møde blev godkendt. Den fremadrettede procedure for publicering af bestyrelsesreferater blev aftalt således, at formanden godkender referatet, hvorefter sekretæren sørger for rundsendelse til afdelingsformændene, opslag i centret og på hjemmesiden. Endelig godkendelse skal ske på næstfølgende bestyrelsesmøde.

 

ad. pkt. 3:

Kassereren fremlagde driftsregnskab og status for perioden 01.04.2015 – 05.10.2015.

Kommentarer:

– Kontingent for sæson 2015/2016 er nu begyndt at komme ind.

– Sommerbridge har givet lidt mere end sidste år.

– Sponsorbidrag er indtil videre mindre end sidste år.

– Sponsoraftaler/økonomi skal diskuteres på næste bestyrelsesmøde.

– Der er modtaget pengegave fra privat giver.

– Reglerne for medlemmer/privates donationer skal undersøges. Hvad er forbundets regler og hvilke regler har Skat.

 

ad. pkt. 4:

Formanden:

Der er nedsat forhandlingsudvalg jf. kommissorium bestående af:

Uffe Pedersen. Lars Rauh, Frank Jensen og Steen Færch. 1. møde er aftalt til 22. Oktober 2015.

 

ad. pkt. 5:

Centerleder:

– Det ser ud til, at der i år er færre der spiller i mere end 1 afdeling.

– Lions Clubs arrangement havde i år færre deltagere nemlig 48 mod sidste års 60.

– Der starter nyt begynderhold, den 19. November. Holdet bliver et eftermiddagshold. For promovering udfærdiger Kjeld flyers som formændene kan uddele til deres afdelinger.

– Der bør fokuseres på nye medlemmer og sponsorer.

– Der er p.t. 17 på skoleholdet tirsdag morgen.

– Søstjernen Cup er aftalt til 2016.

Birthe:

– Har lavet mappe med udklip og historik. Mappen står i foyeren.

– Tager imod tilmeldinger til turneringer.

Jørn:

– Har ”løs sponsoraftale” med Seggelund.

Ole:

– Medsender afdelingsoversigt med næste referat.

 

ad. pkt. 6:

Gennemgang af funktionsbeskrivelser gav ikke anledning til større bemærkninger, dog en enkelt rettelse for kassereren. Pkt. 5. Årsregnskab. Offentliggørelse ændres til 30. april. Funktionsbeskrivelserne fremgår af formandens indkaldelse.

 

ad. pkt. 7:

i. a. b.

 

Næste møde: Mandag, den 7. December 2015 kl.16:00

 

Bilag:

  1. Afdelingsoversigt pr. 30. Juli 2015.
  2. Kommissorium for huslejeudvalg under Haderslev Bridgecenter.

 

Ole Mortensen

sekretær

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erindringsliste:

  • Sponsoraftaler og økonomi.
  • Regler for medlemmer/privates donationer. (Hvem tager aktion?).
  • Fokus på nye medlemmer. (Hvad gør vi?).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyheder mv.

Sponsorer