Referat af bestyrelsesmøder

Referat af bestyrelsesmøde nr 36

 

Haderslev, den 23. maj 2017

Referat af 1. ordinære bestyrelsesmøde sæson 2017 – 2018. (36. ordinære møde).

 

Til stede: Birthe Rasmussen, Per Feldskov, Kirsten Fink, Lars Rauh, Ole Mortensen, Jørn Møller, Kjeld Thomsen.

Afbud:

Uffe Pedersen.

 

Dagsorden:

Ingen dagsorden. I formandens fravær overtog Birthe ledelsen af mødet.

 

Emner som blev drøftet, vedtaget eller godkendt.

 

  1. Referat fra generalforsamlingen – godkendt.
  2. Udkast til aktivitetskalender godkendt med rettelser. Ole melder tilbage til Holger.
  3. Referat fra distriktets generalforsamling – endnu ikke udsendt.
  4. BBO introduktion venter til efter sommerferien
  5. Søstjernen Cup er fuldtegnet med venteliste. Der er aftalt hjælp til alle funktioner. Kirsten har lovet at bage kage.
  6. HBC er for første gang vært for et DM arrangement. Finale DM Klubhold 28.-29. okt. 2017. Der deltager 12 hold (48 prs.). Arrangementet er DBf`s i samarbejde med distriktet. HBC står for det praktiske. Kjeld indkalder til møde herom senere. I praksis er centret optaget i dagene 27. – 29. okt. incl.
  7. Pressemeddelelser til Jyske Vestkysten bliver tilsyneladende ikke bragt. Kjeld undersøger om vi anvender den korrekte mailadresse. Der er stemning for at vi også sender til Ugeavisen og Lokalbladet.
  8. Fra debatten under generalforsamlingen drøftede vi, om vi evt. skulle deltage i ”Stafet for Livet”. Efterfølgende er det ændret til at vi venter til næste år, da vi er for sent på den i år.
  9. Vi har modtaget medlemsoversigter fra ca. halvdelen af afdelingerne. Ole rykker de resterende. Møde med afdelingslederne udsættes til august.

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag, den 8. august 2017 kl. 17:00

Ole Mortensen

sekretær

 

 

Nyheder mv.

Sponsorer