Referat af bestyrelsesmøder

Bilag til mødereferat 39. bestyrelsesmøde HBC

Bilag til mødereferat 39. bestyrelsesmøde HBC

Bridgecafé

Bridgecafé er i sin anden sæson i Kerteminde en fortsat succes. Antallet af uøvede deltagere er steget til 20-25 pr. gang, og syv spillere har deltaget i turneringer i Kerteminde BK. Et par har to aftener i træk placeret sig som nr. 3 i B-rækken og scoret deres første bronzepoint. Foreløbigt fem spillere er indmeldt i klubben.

Kontakt til klubber rundt i landet synes at pege på mange små og store problemer:

Problemer med samarbejde med Ældresagen, som nogen nærmest konkurrerer med.

Formentlig intet stort problem, da man kan vise for begge parter, at de har fælles interesser, og at den første betingelse for at have en bridgeklub er at få medlemmer.

Klubber konkurrerer med hinanden.

Heller ikke noget større problem og af samme årsag. Faktisk kan Bridgecafé formentlig føre til, at nogle klubber i stedet giver sig til at samarbejde.

Klubber skal betale lokaleleje, så en Bridgecafé bliver fordyret.

Det vil formentlig betyde, at Bridgecafeen skal være i andre lokaler, som kommunerne vil skulle stille til rådighed efter deres egne regler.

Klubber har andre aktiviteter og næppe det nødvendige antal øvede hjælpere.

Disse klubber har ikke brug for Bridgecafé, da de skaffer sig medlemmer i kursuspro­jekter af andre slags. Det er bl.a. tilfældet i Holstebro, hvor en ildsjæl havde henvendt sig for at høre mere om, hvad man kunne gøre, men for øvede spillere. Hans ide var at lave en slags mindre forpligtende Åbent Hus en gang ugentlig efter sydeuropæisk mønster, og det kan han bare gøre. Han blev dog fascineret af tanken om Bridgecafé, som han kan tænkes at tage op i løbet af et par år, når han har frigjorte kræfter.

Rapport efter første år – Learning by doing

I Kerteminde BK har vi i nogle år haft besvær med at skaffe elever til et undervisningshold. Ikke at der har manglet interesserede, men de har ikke kunnet komme på samme tidspunkt hver uge, fordi de næsten alle sammen var ældre, og den aldersgruppe rejser i vore dage meget tit. Desuden har det knebet med at få spredt kendskabet til undervisningen.

Det gav os ideen til en bridgecafe i samarbejde med den lokale afdeling af Ældresagen. Den har kontakt til en mængde mennesker over 50, og vi var ikke i tvivl om, at det var dem, der var målgruppen. Vi har tidligere forgæves forsøgt os med tilbud og skolebridge. Det kørte i en sæson med 3-4 ikke helt stabile deltagere.

Ældresagen reklamerede gennem sit tidsskrift og den faste rubrik om aktiviteter i området. Vi fik skrevet i såvel Fyens Stiftstidende som på kjavis.dk , og vi søgte om et mindre tilskud fra Bridgefonden for at kunne kræse om de fremmødte med gratis deltagelse, gratis kaffe og kage, som vi delvist selv bagte, rabat på begynderbøger i bridge etc.

Ideen var, at alle kunne møde frem, uanset om de havde spillet bridge før eller ej. De blev så sat ved et bord med dem, der var tættest på dem selv i forudsætninger, samt mindst en øvet spiller, og så blev der spillet bridge lige med det samme. I stedet for tavleundervisning om begrænsede emner og lagte spil, spillede vi løs og fortalte om de emner, der dukkede op, efterhånden som det skete.

Hvis nogle var helt forudsætningsløse, blev de første mange hænder lagt åbent på bordet, og meldinger og spil vist med fuldt overblik.

Antallet af ’cafegæster’ har varieret mellem 7 og 17, men normalt har der været tre borde i aktion, enkelte gange med fire gæster om et bord, hvor den øvede fulgte hver eneste melding og hvert eneste spillet kort.

Medlemmer af vores klub har bakket helt op om initiativet. De, der har kunnet tirsdag eftermiddag kl. 15.30 – 17.30 har været med, og flere af dem har fået ’faste’ borde, hvor de har hygget sig umådeligt. I alt har 10-12 medlemmer været med, og vi havde cafeen fra 1. september til 2. maj og har lovet at genoptage den.

Hvor vi har haft kort fra den foregående aftens klubturnering, har vi brugt dem. Det har givet de øvede spillere ekstra fine forudsætninger for at være pædagogiske!

Det første medlem meldte sig til at spille fast og havde en makker fra klubben fra nytår. To par deltog i en af klubbens parturneringer, og tre tog imod invitation til at være med til generalforsamlingen med den efterfølgende turnering.

Vi mener, at Bridgecafé er et koncept, som vi varmt kan anbefale andre, og at samarbejdet med Ældresagen har fungeret smertefrit. De har averteret, og vi har gjort resten.

Nyheder mv.

Sponsorer