Referat af bestyrelsesmøder

 

Haderslev, den 06. november 2018

 

Referat af 3. ordinære bestyrelsesmøde sæson 2018– 2019. (44. ordinære møde).

 

Til stede:

Lars Rauh, Bjarne Møller, Kirsten Fink, Poul Mortensen, Ole Mortensen, Jørn Møller, Kjeld Thomsen.

Fraværende:

Per Feldskov

 

 

Dagsorden:

 1. Velkomst og formalia ved formanden.
 • Godkendelse af dagsorden.
 • Fremmøde registreres.
 • Godkendelse af dagsorden.
 1. Nyt fra formanden.
 2. Bridgens dag 26. aug. 2018 (Kjeld).
 3. Bridge Cafe (Jørn)
 4. Besparelser i HBC, strøm (Poul)
 5. HBC events, firmaer sammen med sponsorudvalget (alle).
 6. Visioner for fremtiden.
 7. pkt. 1:

Dagsorden godkendt. Fremmøde registreret som ovenfor. Referat nr. 43 godkendt under protest fra Poul som savnede at få ført til referat punkt om medlemssituationen. Punktet er ikke ført til referat, da det ikke var på dagsordenen. Lars udfærdiger sammen med Kjeld liste over medlemssituationen klubår 17/18 og 18/19.

 1. pkt. 2:

De nye parkeringsbestemmelser har ikke affødt afgifter til HBC. Der er tildelt 3 af lægernes P-pladser  til brug for HBC om aftenen. Aftalen administreres af Kjeld og der skal foreligge aftale om brug. HBC råder 24/7 over 1 plads, parkering her skal ligeledes være godkendt. Økonomien er p.t. god der mangler kontingent for 20 medlemmer. Det registrerede medlemstal for i år er 340 mod 362 sidste år og 16 passive hvoraf de 11 er for at støtte HBC. Poul efterlyste i forbindelse hermed proceduren for medlemsfakturering. Der oprettes 2 klubber for passive. Der er betalt service for kaffemaskinen for 1 år, udskiftning er herefter udsat. Opdateringen af Bridgecentralen har været – og er fortsat problematisk.

1.pkt. 3:

På Bridgens Dag mødte ca. 10 personer, heraf kun 3 gæster – HBC afstår fremover for at deltage i arrangementet. Kirsten bemærkede at der reelt mangler 2 generationer i centrets medlemsskare. Kjeld bemærkede at det skyldes at folk i dag begynder meget senere at spille Bridge end tidligere.

 1. pkt. 4:

Bridge Cafe fik en spæd start, men ser nu ud til at vokse. 2/11 fik vi gang i 4 borde hvoraf det ene var kursister fra hold 2. Der blev spurgt ind til skoleeleverne. Kjeld vil give dem buddet, synes dog at de skulle være et klassetrin ældre end dem han har i øjeblikket, endelig er vi også her i konkurrence, bl.a. med fritidsjobs.

 1. pkt. 5:

Poul havde udarbejdet skema (bilag) over elforbruget i forskellige situationer. Heraf kunne udledes at der ved simple (billige) indgreb kunne opnås ganske pæne besparelser. Med hensyn til de mere omfattende indgreb afventes konsulentbistand fra SE, som er kontaktet. Poul fik grønt lys til at iværksætte de umiddelbare og lovlige ”gør det selv” indgreb med det samme.

 1. pkt. 6:

Events. Første invitation til ”underboen” blev modtaget godt og positivt, men alligevel afblæst. Lars og Kjeld taler med tandlægerne i Nørregade og lægerne (udlejer).

 1. pkt. 7:

Der var bred enighed om at hjemmesiden ikke er optimal. Lars har forsøgt at få hjælp til ”rydde op”, men det er ikke lykkedes. Poul vil undersøge om der er nogen under uddannelse som skal udfærdige projekt, som vi måske kan trække på.

 1. pkt. 8:

Restporteføljen på elevatorbeviser kr. 15.000 afvikles i indeværende klubår. Kjeld udfærdiger opslag.

ad.pkt. 9:

For at få en kort og overskuelig oversigt over beslutninger til opfyldelse genoplives erindringslisten. Der efterstår henvendelse/svar fra forbundet på hvordan vi forholder os til personregisterloven.

 1. pkt. 10:

Visioner – hvad gør vi? Spørgsmålet gav naturligt anledning til debat. Konklusionen blev, at der afholdes et ekstraordinært bestyrelsesmøde med det ene punkt på dagsordenen.

Mødet er fastsat til tirsdag 27. november kl. 17:00 i mødelokalet.

 

 1. pkt. 11:

i a. b.

 

 

Næste ordinære bestyrelsesmøde er tirsdag  15. januar 2019 kl. 17:00.

 

Ole Mortensen

sekretær

 

Bilag: Skema over el forbrug.

 

 

 

 

Nyheder mv.

Sponsorer